HVAD VI TILBYDER

LÆS OM FORDELENE VED sammenlægningen AF AXXOS OEE OG API PRO

OPTIWARE

Optimeringsindustri

OPTIWARE har skarpt fokus på forbedring af produktiviteten og på den optimale udnyttelse af produktionsressourcer. Ved at forbinde produktionsudstyr og højeffektive overvågningsværktøjer med den mest fleksible EAM-løsning, der aktuelt findes på markedet, muliggør vi overgangen til Industri 4.0.
OPTIWARE har leveret løsningen AXXOS OEE til overvågning af produktionen og EAM-løsningen API PRO i over 25 år.  AXXOS OEE og API PRO er baseret på omfattende erfaringer og udviklet i tæt samarbejde med vores kunder, og har som sådan et klart fokus på effektivitet, pålidelighed og produktivitet med det formål at hjælpe vores kunder med at få størst muligt udbytte af deres investering i produktionsudstyr.
Kombineret med hinanden tillader de to løsninger forebyggende vedligehold på grundlag af den reelle produktionsstatus, effektive fejlrapporter om arbejdsordreprocesser, effektive løsninger for operatørens vedligehold – og meget mere.

Industri 4.0 og IIoT

Det er OPTIWARE’s ambition at hjælpe vores kunders overgang til forbedret pålidelighed, produktivitet og effektivitet. AXXOS OEE opbygger en rygrad af IIoT (Industrial Internet of Things) med enkel og omkostningseffektiv forbindelse mellem maskineri og lokale eller globale netværker. AXXOS OEE leverer også værktøjerne til at gøre produktionsinformation tilgængelig der, hvor den er nødvendig, for at lette effektiv fremstilling og vellykkede forbedringsprocesser. Realtidsdata kan vises på TV-skærme, rapporter kan deles hurtigt og interaktion er mulig hvor som helst via mobile enheder.
API PRO og AXXOS OEE stiller aktivforvaltningsdata og prduktionstal til rådighed, og løsningerne integreres problemløst i andre virksomhedssystemer, hvorfor der ikke længere er behov for adskillige dataindtastninger. Ved at sammenkoble nøjagtige, realtids produktionstal og aktivdata med planlægning, gennemførelse og finansiering, bliver OPTIWARE´s softwareløsninger hjørnestenen i din udvikling mod visionen om den intelligente fabrik og Industri 4.0.