Aptean i4.0 LØSNINGER

AVANCÉR MOD VISIONEN OMKRING INDUSTRI 4.0 MED LØSNINGER FRA APTEAN

Hvad er Industri 4.0?

De fleste industrier har i videst muligt omfang tilpasset og implementeret automatisering af maskiner og processer fremover ved hjælp af Industri 3.0. Det nye mantra for næste industrialiseringsæra er digitalisering ”fra start til slut” af alle produktionsaktiver og integration af både lodrette og vandrette værdikæder til et enkelt digitalt økosystem. Sømløs tilvejebringelse, analyse og kommunikation af data er en forudsætning, der selv afhænger af, at en lang række integrerede netværker og teknologier skaber merværdi og driver konkurrenceevnen.

Aptean’s produkter indenfor Enterprise Asset Management (EAM) og Production Monitoring (OEE) vil bringe din organisation et skridt videre i overgangen mod Industri 4.0 ved at levere Analytics, Mobility, Integration, SaaS og IIoT-løsninger,  som vil hjælpe dig med at arbejde smartere og mere effektivt.

Gør din værdikæde mere intelligent

Implementering af i4.0 initiativer i din produktion kan hjælpe dig til at opnå omkostningsbesparelser på mange forskellige niveauer. Hvis planlægning og programmering af fremstillingsprocessen integreres ved at kombinere interne data fra virksomheden – dvs. alt fra sensorer og hele vejen til ERP-systemet – med information fra lagerniveauer, produktudvikling eller den nuværende markedsdynamik, tager den lodrette integration et stort skridt fremad.

Men sådanne tiltag kan også styrke den vandrette integration af din værdikæde, eftersom planlægning af aktiviteter på fabriksgulvet forbedrer udnyttelsen af aktiver og den overordnede produktivitet. Desuden kan optimering af reparations- og vedligeholdelsesprogrammer ved hjælp af forudsigende algoritmer effektivt mindske nedetid for vigtige aktiver.

Virksomheder, der bruger sådanne systemer, kan betydeligt forbedre effektivitetsgevinster, reducere lagerbeholdninger og beskære unødvendige omkostninger.

Industri 4.0 – snart en ”kvalifikator for konkurrence”

Manufacturing Execution Systems (MES) udvikler sig til at blive et must i mange industrier for producenter, som vil opretholde deres konkurrenceevne. Systemerne, der spænder hele vejen fra virksomhedens ERP-system til fabriksgulvets kvalitetsapplikationer, forbínder dataindtastning og -overførsel mellem forskellige leverandørers udstyr og letter også kommunikationen mellem forskellige software-programmer og systemapplikationer.

At investere i sensorer eller konnektivitetsenheder i dine produktionslinjer er altsammen meget godt, men uden de rette softwareløsninger eller applikationer til håndtering og behandling af det øgede informationsniveau går potentialet tabt. Desuden skal der tages højde for den menneskelige faktor. Det er derfor Aptean ikke blot leverer den bedste optimeringssoftware – vi tilbyder også den rette oplæring i at holde den digitale dagsorden og give brugerne midlerne til at høste udbyttet af investeringen i i4.0-teknologi.