Hvad er Industri 4.0?

De fleste industrier har i videst muligt omfang tilpasset og implementeret automatisering af maskiner og processer fremover ved hjælp af Industri 3.0. Det nye mantra for næste industrialiseringsæra er digitalisering ”fra start til slut” af alle produktionsaktiver og integration af både lodrette og vandrette værdikæder til et enkelt digitalt økosystem. Sømløs tilvejebringelse, analyse og kommunikation af data er en forudsætning, der selv afhænger af, at en lang række integrerede netværker og teknologier skaber merværdi og driver konkurrenceevnen.

Produkt- og servicetilbud i i4.0-paradigmet:

Digitalisering medfører mærkbare ændringer i de produkter, der anvendes ved fremstilling – f.eks. tilføjelsen af intelligente sensorer eller kommunikationsenheder, som leverer realtidsdata om vedligeholdelsesstatus eller de enkelte udstyrselementers ydeevne. At indsamle sådanne data og at stille dem til rådighed for konkret anvendelse kræver analytiske værktøjer, der kan optimere både processer og resultater. OPTIWARE kan hjælpe din virksomhed til at opnå den gennemsigtighed, der er nødvendig for at reagere optimalt på datastrømmen og sikre, at du opnår kontinuerlige driftsbesparelser og derved bidrager til virksomhedens overordnede konkurrenceevne.

Gør din værdikæde mere intelligent

Implementering af i4.0 initiativer i din produktion kan hjælpe dig til at opnå omkostningsbesparelser på mange forskellige niveauer. Hvis planlægning og programmering af fremstillingsprocessen integreres ved at kombinere interne data fra virksomheden – dvs. alt fra sensorer og hele vejen til ERP-systemet – med information fra lagerniveauer, produktudvikling eller den nuværende markedsdynamik, tager den lodrette integration et stort skridt fremad. Men sådanne tiltag kan også styrke den vandrette integration af din værdikæde, eftersom planlægning af aktiviteter på fabriksgulvet forbedrer udnyttelsen af aktiver og den overordnede produktivitet. Desuden kan optimering af reparations- og vedligeholdelsesprogrammer ved hjælp af forudsigende algoritmer effektivt mindske nedetid for vigtige aktiver.

Virksomheder, der bruger sådanne systemer, kan betydeligt forbedre effektivitetsgevinster, reducere lagerbeholdninger og beskære unødvendige omkostninger.

Industri 4.0 – snart en ”kvalifikator for konkurrence”

Manufacturing Execution Systems (MES) udvikler sig til at blive et must i mange industrier for producenter, som vil opretholde deres konkurrenceevne. Systemerne, der spænder hele vejen fra virksomhedens ERP-system til fabriksgulvets kvalitetsapplikationer, forbínder dataindtastning og -overførsel mellem forskellige leverandørers udstyr og letter også kommunikationen mellem forskellige software-programmer og systemapplikationer.

At investere i sensorer eller konnektivitetsenheder i dine produktionslinjer er altsammen meget godt, men uden de rette softwareløsninger eller applikationer til håndtering og behandling af det øgede informationsniveau går potentialet tabt. Desuden skal der tages højde for den menneskelige faktor. Det er derfor OPTIWARE ikke blot leverer den bedste optimeringssoftware – vi tilbyder også den rette oplæring i at holde den digitale dagsorden og give brugerne midlerne til at høste udbyttet af investeringen i i4.0-teknologi.