EAM & OEE til energi- & forsyningsselskaber

Selskaber, der leverer offentlige tjenesteydelser og energi, opererer under de betingelser, at kunderne ikke accepterer nogen produktionsstandsninger. Konsekvenserne af fejl er vidtrækkende, og der foretages store investeringer for at undgå nedetid.

For at bevare deres konkurrencedygtighed på denne type marked er forsyningsselskaberne nødt til bestandigt at lede efter midler til at strømline deres forretningsprocesser, øge udnyttelsen af aktiver, forudse afvigelser i produktionen osv. Aptean egner sig ideelt til at overvinde disse optimeringsudfordringer i energiforsyningsindustrien – og vores kunder nyder godt af fordelene ved skræddersyede iværksættelser, hvilket afspejler denne sektors særegenskaber.

Hos Aptean udstyrer vi brugerne med de nødvendige værktøjer til at identificere mangler i værdikæden såvel som ineffektive processer, så problemerne kan løses, så snart de kan observeres – hvilket vil sige i realtid.

Vi gør planlægning nem og fleksibel og analyser og rapporter umiddelbart tilgængelige. Vi sikrer gennemsigtige vedligeholdelsesaktiviteter og overvågning af centrale resultatindikatorer. Alt dette er forudsætninger for at sikre en fortsat optimering af produktionen.

Med et spritnyt anlæg og hjælp fra OPTIWARE´s API PRO vil vores vedligeholdelsesproces blive godt trimmet og vi vil kunne sikre, at alle relevante data indsamles fremover.
Hans Christian Laurenz

Engineer and maintenance technician, ARC

For et internationalt energiforsyningsselskab som os er forebyggende vedligeholdelse ganske uundværligt, og med OPTIWARE er det lykkes os at sikre et meget højt niveau af effektivitet og pålidelighed.

ALSTOM

Aptean EAM API PRO Edition

Aptean EAM er et styringssystem til vedligeholdelse, som forvalter aktiver og forbedrer forvaltningen af pålidelighed, tilgængelighed og resultater – og er ikke mindst den mest fleksible EAM-løsning på markedet i dag.