EAM & OEE til industrihavne & logistik

Industrihavne og logistikvirksomheder opererer under de betingelser, at kunderne ikke accepterer nogen produktionsstandsninger. Konsekvenserne af fejl er vidtrækkende, og der foretages store investeringer for at undgå nedetid.
For at bevare deres konkurrencedygtighed på denne type marked er leverandørerne nødt til bestandigt at lede efter midler til at strømline deres forretningsprocesser, øge udnyttelsen af aktiver, forudse afvigelser i produktionen osv. Aptean egner sig ideelt til at overvinde optimeringsudfordringer inden for industrihavne og logistik.

Hos Aptean udstyrer vi brugerne med de nødvendige værktøjer til at identificere mangler i værdikæden såvel som ineffektive processer, så problemerne kan løses, så snart de kan observeres – hvilket vil sige i realtid.

Vi gør planlægning nem og fleksibel og analyser og rapporter umiddelbart tilgængelige. Vi sikrer gennemsigtige vedligeholdelsesaktiviteter og overvågning af centrale resultatindikatorer. Alt dette er forudsætninger for at sikre en fortsat optimering af produktionen.

Med vores forretningsmodel og API PRO har vi nu gyldige resultatindikatorer, vi kan se, hvad vi bruger vores penge på, og vi kan identificere muligheder for at arbejde mere effektivt.
Marc Desmons

Engineering Service Manager, TIL

Aptean EAM API PRO Edition

Aptean EAM er et styringssystem til vedligeholdelse, som forvalter aktiver og forbedrer forvaltningen af pålidelighed, tilgængelighed og resultater – og er ikke mindst den mest fleksible EAM-løsning på markedet i dag.