OPTIWARE PRODUKTER

Få indblik i AXXOS OEE OG API PRO

 

Hvad er API PRO: OPTIWAREs innovative EAM-softwareløsning – designet til at indfri kravene fra produktionsvirksomheder, der opererer i en industri 4.0-virkelighed.

Hvad gør det unikt: API PRO er det optimale system til at sikre en effektiv og digitaliseret vedligeholdelsesproces, der hjælper virksomheder med at levere konsistent produktkvalitet og minimal nedetid.

Hvorfor har du brug for det: API PRO er næste generations EAM-softwareløsning og kommer med en række indbyggede funktioner og egenskaber, der forbedrer og effektiviserer dine vedligeholdesesprocesser.

 

Hvad er AXXOS OEE: OPTIWAREs moderne produktionsovervågnings-løsning, designet til at udstyre dig med det fulde billede af din produktions effektivitet – og hjælpe dig med at identificere årsager til svind samt potentielle forbedringer.

Hvad gør det unikt: AXXOS OEE-softwareløsningen har et stærkt fokus på produktionsovervågning og -optimering. Det gør det muligt at lokalisere flaskehalse i produktionen, finde typiske årsager til nedetid, tjekke aktivernes tilgængelighed og fastlægge OEE-værdier for maskiner, reservedele og bestillinger.

Hvorfor har du brug for det: Med AXXOS OEE kan du holde dit udstyrs effektivitet i front af udviklingen i en industri 4.0-virkelighed ved at integrere produktionsoplysninger i realtid med dit aktuelle og fremtidige digitale produktionsmiljø.

OPTIWARE

Optimeringsindustri

OPTIWARE har skarpt fokus på forbedring af produktiviteten og på den optimale udnyttelse af produktionsressourcer. Ved at forbinde produktionsudstyr og højeffektive overvågningsværktøjer med den mest fleksible EAM-løsning, der aktuelt findes på markedet, muliggør vi overgangen til Industri 4.0.
OPTIWARE har leveret løsningen AXXOS OEE til overvågning af produktionen og EAM-løsningen API PRO i over 25 år.  AXXOS OEE og API PRO er baseret på omfattende erfaringer og udviklet i tæt samarbejde med vores kunder, og har som sådan et klart fokus på effektivitet, pålidelighed og produktivitet med det formål at hjælpe vores kunder med at få størst muligt udbytte af deres investering i produktionsudstyr.
Kombineret med hinanden tillader de to løsninger forebyggende vedligehold på grundlag af den reelle produktionsstatus, effektive fejlrapporter om arbejdsordreprocesser, effektive løsninger for operatørens vedligehold – og meget mere.

Produkt- og servicetilbud i i4.0-paradigmet:

Digitalisering medfører mærkbare ændringer i de produkter, der anvendes ved fremstilling – f.eks. tilføjelsen af intelligente sensorer eller kommunikationsenheder, som leverer realtidsdata om vedligeholdelsesstatus eller de enkelte udstyrselementers ydeevne. At indsamle sådanne data og at stille dem til rådighed for konkret anvendelse kræver analytiske værktøjer, der kan optimere både processer og resultater.
OPTIWARE kan hjælpe din virksomhed til at opnå den gennemsigtighed, der er nødvendig for at reagere optimalt på datastrømmen og sikre, at du opnår kontinuerlige driftsbesparelser og derved bidrager til virksomhedens overordnede konkurrenceevne.