APTEAN OEE ACADEMY

Hvorfor er nogen virksomheder mere succesfulde end andre, når det gælder om at opnå effektivitet og lønsomhed i produktionen?

Investeringer i effektivt maskineri og understøttende software er én forklaring. God ledelse er en anden, og den er stærkt forbundet med en tredje – bevidst investering i træningsprogrammer.

KURSER

Det er dit personale, der sikrer, at din investering i produktionsudstyr, såvel som i et produktions-opfølgningssystem, udnyttes bedst muligt. Med Aptean OEE Academy får du mest muligt ud af din investering i Aptean OEE.

AXXOS OEE Superbruger | Online på engelsk den 4.-5. maj, 2020

Krav: Bruger af AXXOS OEE

Certifying System Administrator-træning i AXXOS OEE og Operator Tasks.

Hvem er målgruppen?

 • Produktionsledere, teknikere, der arbejder i AXXOS OEE, og personale, der er ansvarlig for AXXOS OEE indenfor organisationen.

Dette kursus giver en grundlæggende indføring i, hvordan man effektivt administrerer og styrer AXXOS OEE.

Vi sørger for de uddannelsesmæssige informationer angående; maskinindstillinger, softwarefejl, måleprincipper og administration af nedetidstyper. Desuden viser vi, hvordan man kører komplekse rapporter, tidsplanlægger rapporter til forskellige formål, håndterer vareoptegnelser, ordrer, operatør-vedligeholdelse og andre standardfunktioner i AXXOS OEE.

Formål med kurset

 • Forståelse af principperne bag OEE-måling
 • Du kan styre og håndtere alle standardfunktioner i AXXOS OEE
 • Køre og fastlægge rapporter for et ansvarsområde
 • Oprette og håndtere grundlæggende drifts- og vedligeholdelsesplaner

Indhold

 • AXXOS OEE-brugerfunktioner
 • OEE Measurement
 • AXXOS OEE Administrator
 • AXXOS OEE Report
 • AXXOS OEE Operator Tasks

Kursets varighed: 1,5 dage

AXXOS OEE Report Designer | Online på engelsk den 6.-8. maj, 2020

Certified report development and design course in AXXOS OEE’s new tool and report generator. The course is for AXXOS OEE administrators (Super Users) who will create custom report templates in AXXOS OEE. The training is technically focused on using the report template editor, data models, etc. to be able to create own report templates for stakeholders within their own company / group.

Target group

AXXOS OEE Administrators (Super Users)

Requirements:

Extremely good IT knowledge and technically appropriate basic knowledge. Suitable background is e.g. IT technicians or equivalent at least certified as AXXOS OEE Super User on version 4.5.0 or higher, or trainers with equivalent sufficient competence to be able to follow the technically oriented training.

Purpose of the Course

After completing training and certification, you should be able to develop and design your own report templates for your company and support others in the use of these.

Content

 • AXXOS OEE information architecture and technical structure
  • Information architecture
  • Signal collection principles
  • Calculation method for OEE and other KPIs
  • The information model for AXXOS OEE Reports
 • AXXOS OEE Report Designer Tools
  • Standard reports
  • New templates
  • Define selection
  • Structure of report templates
  • Working with Graphs
  • Work with tables, lists and filters
  • Work out formulas and additional calculations
  • Advanced filtration
  • Visual design
  • Color control from AXXOS OEE data
 • Distribute report templates to users
 • Pedagogical presentation of report templates
 • Support for technical issues related to report design
 • Follow-up of educational efforts / feedback

Course duration: 2.5 days
Contact your Account Manager for price and registration.

AXXOS OEE Instruktør

Krav: Certificeret AXXOS OEE-Superbruger

Certifying Instructor-træning i AXXOS OEE for interne undervisere. Kurset er rettet mod AXXOS OEE-managers, der udfører medbarbejder-uddannelse for administratorer og brugere af AXXOS OEE, og som skal fungere som intern AXXOS OEE-ekspert. Kurset er primært fokuseret omkring forskellige undervisningsmomenter og situationer, der kræver ekspertise.

Hvem er målgruppen?

 • Personale med ansvar for gennemførelse af uddannelse af intern træning i AXXOS OEE for administratorer og brugere
 • Interne AXXOS OEE-eksperter

Formål med kursus

 • At kunne tilbyde medarbejder-uddannelse i hele virksomheden for Administrator-, Report- og Operator-funktioner
 • At kunne planlægge simpel ny / geninstallation indenfor for virksomheden / gruppen
 • At kunne fungere som en intern AXXOS OEE-ekspert

Indhold

 • AXXOS OEE Informationsarkitektur og Teknisk struktur: informationsarkitektur, signalopsamlingspunkter, OEE-beregningsmetoder og andre KPI’er / målinger, problemløsning og fejlhåndtering i AXXOS OEE-systemet
 • Uddannelsesplanlægning: Tilpasning af uddannelse til forskellige målgrupper / mål
 • Uddannelsesmæssig gennemførelse af: Administrator-træning, inklusiv Operator Tasks, rapport-træning, operatørtræning med Operator Tasks
 • Opfølgende træning / feedback
 • Deltagelse i instruktørnetværk og information om fornyet certificering

Kursets varighed: 2 dage

BOOK ACADEMY-TRÆNING