Den effektive EAM-løsning til moderne industri

API PRO er et styringssystem til vedligeholdelse, som forvalter aktiver og forbedrer forvaltningen af pålidelighed, tilgængelighed og resultater – og er ikke mindst den mest fleksible EAM-løsning på markedet i dag.

Fordele ved brug af API PRO

Undgå dyr nedetid

Giver dig fuld kontrol over din vedligeholdelsesproces og mindsker risikoen for uforudset indstilling af produktionen.

Nem adgang til resultatindikatorerne for din produktion

Gør det muligt at fokusere på relevante præstationsindikatorer og giver et fuldstændigt overblik over, hvad der forløber gnidningsløst i din virksomhed, og hvor der skal arbejdes med pålidelighedsproblemer.

Gør din vedligeholdelsesproces mere effektiv

Forbedrer udnyttelse og planlægning af vedligeholdelsesressourcer – hvilket fører til en reducering af arbejdstimer og omkostninger.

Optimér aktivernes ydeevne

Fastlægger rammerne for en strømlinet og effektiv produktion – med en reducering af uplanlagte produktionsstop.

1

Fleksibilitet til at imødekomme din organisations behov

Tilbyder en skalerbar, modulopbygget løsning med en en uforlignelig evne til at vokse med de behov, din organisation her.

Produktionspålidelighed

Øger pålideligheden og forudsigeligheden af produktionsenhederne, så de ønskede resultater opnås.

Reducér vedligeholdelses-omkostninger

Giver dig fuld kontrol og oversigt over dit lager, hvilket bidrager til at optimere de ressourcer, der er bundet til reservedelslageret.

A

Hurtig implementering

Gør implementeringen hurtig og nem via den unikke kombination af en brugsklar softwareløsning og mange års erfaring med vellykkede implementeringsprocesser.

Vigtigste funktioner

Visuel planlægning

Med de effektive planlægningsfunktioner er det let og brugervenligt at programmere forebyggende og udbedrende arbejde. Modulet ”Visuel planlægning” giver et let overskueligt overblik over arbejdsbyrden, disponible ressourcer og udnyttede kapacitet i et enkelt skærmbillede.

Planlægning på tværs af flere anlæg

API PRO-arkitekturen gør det muligt at sikre support af flere af organisationens afdelinger med transaktioner, der foretages i forskellige valutaer, vedligeholdelsesarbejde udført i forskellige tidszoner og data på mange sprog – og alt sammen omfattet af en og samme database. Det betyder, at du kan dele reservedele og afgørende tal med andre afdelinger. Med API PRO kan de forskellige systemmuligheder konfigureres globalt, pr. anlæg og pr. bruger.

Mobil vedligeholdelse

API PRO-applikationerne for iPhone/iPad og Android apparater giver personalet mulighed for at udføre deres vedligeholdelsesaktiviteter både online og offline. Disse apps giver nemmere adgang til teknisk dokumentation, resulterer i en mere nøjagtig registrering og letter effektiv kommunikation med fotos og beskrivelser af det udførte arbejde.

Analyse og indberetning

API PRO Analytics er et værktøj for organisationer, der fokuserer på fortsat at udvikle vedligeholdelsesaktiviteter, udstyrstilgængelighed, brug af aktiver og reducering af vedligeholdelsesomkostninger. Modulet giver brugeren fleksible værktøjer til analyse og omfatter grundlæggende tekniske, økonomiske og organisatoriske resultatindikatorer, som kan analyseres på baggrund af mange dimensioner.

API PRO certified as SAP Integration partner.
We are excited to announce that our enterprise asset management solution api pro has been awarded with a sap integration certification as a result of api pro’s seamless integration with sap erp.

Integration til ERP og tekniske systemer

Integrationsmodulet i API PRO omfatter standardkomponenter til fleksibel integration til ERP-systemer, konfigurerbar import/eksport via filer eller webtjenester, og værktøjer til dataindsamling fra teknisk udstyr beregnet til brug ved overvågning af tilstande i en Industri 4.0-opsætning.

Vi ser klart fordelene ved den integrerede løsning. Vores teknikere har nem adgang til data og kan drive en effektiv vedligeholdelsesstyring, men vi har også oplevet store tidsbesparelser og en højere datakvalitet.

Bernward Ulm

Projektleder - Competence Center Engineering, Mondi Business Paper Holding

Med vores forretningsmodel og API PRO har vi nu gyldige resultatindikatorer, vi kan se, hvad vi bruger vores penge på, og vi kan identificere muligheder for at arbejde mere effektivt.

Marc Desmons

Director Mechanical Services, Terminal Investment Limited (TIL)

Mondi Business Paper valgte en integreret løsning med SAP og API PRO for at sikre stærke synergier mellem produktion og vedligeholdelse. Det resulterede i en integreret løsning mellem produktion og vedligeholdelse, hvilket bl.a. inkluderer nem adgang til data, store tidsbesparelser og højere datakvalitet. Download kundecase. Download kundecase

*Mondi er en international emballage- og papirkoncern med omkring 25.000 ansatte i over 30 lande.

TIL oplevede en øjeblikkelig ROI med API PRO, der bl.a. resulterede i færre unødvendige indkøb med lagerbeholdnings-alarmer, reduceret nedetid for aktiverne med ordentlig reservedels- og arbejdsplanlægning, lagerafskrivning og bortskaffelse af dødt inventar.

*TIL er én af verdens største containerterminals-operatører med materielle kapitalandele i 24 opererende terminaler og 1 udviklingsterminal.

Få din plads i verden af Industri 4.0

OPTIWARE tilbyder en kombineret EAM & OEE-løsning, unikt udformet til at imødekomme dine behov – og give dig et klart forspring i verden af Industri 4.0.

Kontakt en ekspert

Nøgleproduktfunktioner

N
Mobil produktionsordrebehandling

 

N
Fuld reservedelsbehandling med stregkoder og QR-koder

 

N
ERP-integration

 

N
Fleksibelt skærmdesign og brugerstyring

 

N
Centraliseret konfiguration af flere anlæg

 

N
Inspektion og kalibrering

 

N
Ressourcehåndtering, herunder færdigheder og skiftadministration

 

N
Arbejdstilladelse

 

N
Køb fra leverandørkataloger eller onlinebutikker

 

N
Analyse- og standardrapportskabeloner

 

Maintenance Management
FeatureDescription
Preventive maintenanceSchedule timer-based or counter-based periodic work orders
Corrective maintenanceCreate and manage planned and unplanned work orders
Condition based maintenanceWork orders based on automatic or manual registration of equipment conditions
Job orderingEase access to creation of job requests
Work order templatesGenerate work orders from templates
Work instructionsStep-by-step descriptions on how to perform maintenance work
Resource planningPlan specific work suppliers for specific parts of work order. Plan non-human resources such as trucks or tools.
Time registrationTrack all time and cost used for maintenance work
Visual planningGraphical overview of pending work orders, available resources and work capacity
Incident reportingRegister events or incidents as notifications which can later be added to work orders
Shift log bookManage shift responsibility and register events during shift
Inspection roundsCombine inspection, lubrication or measurement activities into inspection rounds
Project managementTrack maintenance projects with detailed budgeting and forecasting functionality
CalibrationPeriodic calibration of maintenance objects and control equipment
Customer invoiceCreate invoices for work completed for your customers
Skills and qualification managementEnsure that the maintenance work is performed by people with the right qualifications. Keep track of the skills and training certificates of your work suppliers.
Mobile work order managementRegister maintenance work everywhere using your smartphone – even when without a network connection
Mobile inspection roundsRegister inspection activities everywhere using your smartphone – even when without a network connection
Permit to workAdministration and approval of work permits for critical maintenance work. Including isolation and normalization activities (lock out and tag out)

Material Management
FeatureDescription
Stock controlComplete stock control system for spare parts
BarcodingCreate barcode labels for equipment, spares, work suppliers, etc. and use barcode reading for reliable data entry.
eCl@ss spare part classificationImplement a standard classification system and improve your material management.
Spare part reservationReserve spare parts for work orders
Internal purchase requestsCreate request for purchase of spare parts or services
Accumulation of purchase needsEasy overview of purchase requests and stock items below minimum.
Purchase ordersManage and print purchase orders from API PRO and purchase directly from work orders or projects.
Supplier agreementsManage agreements with details about discount and delivery times.
Supplier catalogsImport spare part catalogs from suppliers and create purchase orders directly from catalogs.
Web shop purchasingAPI PRO support punch-out technology and enables you to create purchase orders directly from your suppliers web-shop
Delivery registrationFollow up on ordered items and register goods delivered.
Invoice registrationRegister invoices and automatically modify spare part prices
Mobile stock controlMobile PDA with support for stock inventory, spare part issuing and movements between stocks

System Features
FeatureDescription
Multi-level plant structureBuild your asset structure with positions and maintenance objects with unlimited number of plant structure levels.
Graphical navigatorUse images of your plant or your workflows to create easy navigation for your users.
Graphical dashboardOnline overview of alarms, scheduled or unplanned work orders with graphical elements
Screen-designerAll screens in API PRO can be designed for each user group in the system.
Tools managementKeep track of where you tools are and who are using them
Document managementAPI PRO contains a full document management system with revision control and permission management.
Web-based job requestCreate job requests and notifications directly from your Intranet with the Job Request Portal
Financial controlFull financial control of maintenance costs with multiple financial dimensions
Budgets and forecastingBudgets and forecasting of projects and work orders
Customizable reportsUse Crystal Reports to customize your own reports
MessagingAutomatic generation of messages to users based on maintenance events
Analytics/Business IntelligenceFull business intelligence analytics modules based on QlikView
ERP IntegrationStandard import/export tools and web services specially developed for integration with ERP
Data importImport data from external systems
Data exportUse the export tool for automatic scheduled export of data to external systems
Industrial interface (OPC)Enable true condition based maintenance by interfacing to monitoring systems with OPC
Change loggingTrack changes made in part of the plant structure where change logging is enabled.
Permission managementFlexible control of user permissions for all parts of API PRO
Flexible user managementUnlimited user groups
Language support23 languages and support multi-language data
Multiple plantsMultiple legal units and multiple plants in same database
Multi time zoneUse API PRO in different time zones
Multiple currenciesMultiple currencies for financial transactions depending on legal unit.

Dét får du med API PRO EAM

N

Undgå dyr nedetid

 

N

Gør din vedligeholdelsesproces mere effektiv

 

N

Fleksibilitet til at imødekomme din organisations behov

 

N

Produktionspålidelighed

 

N

Hurtig implementering

 

N

Reducér vedligeholdelsesomkostninger

 

N

Nem adgang til resultatindikatorerne for din produktion

 

N

Optimér aktivernes ydeevne

 

N

Forbedret overholdelse af forskrifter

 

N

Få pålidelige data og dokumentation

 

N

Optimér indkøbsprocessen