Aptean EAM API PRO Edition

EAM Analytics & Reporting

Værdidrevet vedligeholdelse

Vedligeholdelsesorganisationer verden over skal konstant øge tilgængeligheden af udstyr, forbedre udnyttelsen af aktiver og reducere vedligeholdelsesomkostninger. For at forenkle denne proces er det nødvendigt at anvende de tilgængelige informationer, der indsamles under vedligeholdelsesprocessen, på en effektiv måde. Aprean EAM Analytics er en åben og fleksibel Business Intelligence-løsning, der giver mulighed for omfattende KPI-analyse. Dette tjener som værktøj for den løbende forbedring af  vedligeholdelsesoperationer og optimering af aktivernes ydelse.

Aptean EAM Analytics bruger den registrerede data i Aptean EAM til at beregne vigtige tekniske, økonomiske og organisatoriske KPI’er, som kan analyseres ud fra adskillige dimensioner. KPI-dataen bliver gemt i en åben InfoCube-database og er tilgængelig for yderligere analyse og rapportering.

Aptean EAM Analytics tilfører fleksibilitet og integrationsmuligheder til din Aptean EAM løsning:

  • Integration med eksisterende datavarehus-løsninger
  • Kombineret vedligeholdelses- og finansielle KPI’er baseret på data fra dit ERP-system
  • Understøtter OpenEdge Progress, MSSQL, Oracle og XML
  • Prædefineret analyse i QlikView
  • Export til excel, csv, clipboard og billedfiler
  • Multibruger web-adgang til QlikView-analyse
  • Dyk ned for at se detaljer om individuelle transaktioner

Dynamisk Analyse Baseret på QlikView

Rapporterne fra Analytics er baseret på QlikView og giver brugeren fleksible værktøjer til specialfremstilling af rapporter og analyser. Modulet inkluderer desuden mange prædefinerede analyser.
De forskellige KPI’er kan analyseres og grupperes ud fra jobtype, jobudbyder, sted, projekt, omkostningstyper, etc. Alle værdier kan også grupperes i tidsperioder som år, kvartal og måned for at visualisere tendenser indenfor et bestemt tidsrum. Gå gennem de enkelte detaljer og individuelle transaktioner bag tendenserne.

Eksempler på analyserapporter i Aptean EAM Analytics

Vedligeholdelsesomkostninger

Få et hurtigt overblik over dine vedligeholdelsesomkostninger ud fra den historiske tendens. Dyk ned i omkostninger for specifikke dele af din fabrik og for den tidsperiode, du er interesseret i.

PM Compliance

Månedlig oversigt over planlagte timer i forhold til registrerede timer for periodisk forebyggende vedligeholdelse. Kontrollér, at din organisation følger de fastlagte PM-tidsplaner.

Finansiel Analyse

Vælg mellem en bred vifte af KPI’er og dimensioner, og lav din egen pivottabel med den fleksible, finansielle analysesektion.

Lagerværdi

Giver et grafisk overblik over værdierne for dit reservedelslager. Få en hurtig oversigt over de forskellige måneders værdier for specifikke lagre, grupper af reservedele eller for individuelle reservedele.

Effektiv Brug af Reservedele

Den fleksible lagerværditabels-analyse gør det muligt at spore KPI’er såsom antallet af “overstockellerdeadstock-elementer samt værdien af disse reservedele over tid.

Planlægnings-præstation

Med “Done on Time”-analysen kan du nemt overvåge og analysere planlægningseffektiviteten. Få vist detaljer om, hvor og hvornår i organisationen opgaverne udføres som planlagt.

Dét får du med Aptean EAM

N

Undgår dyr nedetid

 
N

Gør din vedligeholdelsesproces mere effektiv

 
N

Fleksibilitet til at imødekomme din organisations behov

 
N

Produktionspålidelighed

 
N

Hurtig implementering

 
N

Reducér vedligeholdelsesomkostninger

 
N

Nem adgang til din produktions KPI'er

 
N

Optimér aktivernes ydeevne

 
N

Forbedret overholdelse af forskrifter

 
N

Få pålidelige data og dokumentation

 
N

Optimér indkøbsprocessen