Integration

En integreret løsning til et vedligeholdelsessystem kræver enkelthed og åbenhed mod andre informationsystemer indenfor virksomheden.

API PRO er, med sin åbne struktur og specifikke moduler til import og eksport af data, optimeret til problemfri systemintegration. API PRO er blevet succesfuldt integreret til systemer indenfor tilstandsovervågning, dokumentstyring, kontrol, ERP, HR og mange andre eksterne systemer.
I dag er de fleste API PRO-interfaces baseret på brugen af web-tjenester, hvilket i stigende grad sætter industriens standarden for, hvor åbent systemer bør kunne kommunikere sammen.

Derudover er databasestrukturen og den specielle transaktionshåndtering med fuld debit/kreditkontrol  blevet udviklet specielt mod en kontrolleret dataudveksling mellem eksterne systemer.

ERP Integration

Vedligeholdelsessystemer håndterer vigtige og essentielle funktioner for virksomheder. Derfor tilbyder mange ERP-systemer i dag funktionalitet til vedligeholdelsesstyring. Fordelene ved at bruge et vedligeholdelsessystem afhænger i høj grad af, hvorvidt det er taget succesfuldt i brug af teknisk personale.
ERP-systemer er ofte designet med finansielle systemer som skabelon. Til sammenligning er API PRO-systemet designet af ingeniører til specifikt at møde dit tekniske personales behov.

Interfaces til SAP og andre ledende ERP-systemer

For at skabe den mest effektive systemintegration på dit anlæg har vi designet API PRO, så det deler forretningsprocesser med ERP-systemer. Referencelisten over interfaces dækker de bedst kendte ERP-systemer. Vi leverer f.eks. driftklare SAP-interfaces til konkurrencedygtige priser, som benytter en konfigurérbar middleware og kommunikerer med SAP via interne SAP Idocs. Vi leverer også interfaces til Oracle Financials, Microsoft Dynamics/Axapta, Navision, Movex og Baan.

Vi lader det være op til vores kunder at beslutte hvilke forretningsprocesser ved deres vedligeholdelsesstyring, der skal håndteres af API PRO, og hvilke, der skal håndteres af deres eget ERP-system. De forretningsprocesser, der er særligt relevante i denne sammenhæng, er: lagerkontrol, indkøb og fakturahåndtering. Vores værktøjskasse indeholder de komponenter, der er nødvendige for at opbygge interfaces, der kan dele forretningsprocesser mellem vedligeholdelsessystemet og ERP-systemet.

I nogle tilfælde har kunderne besluttet at bruge ERP-systemets indkøbsfunktionalitet. Dette betyder, indkøbskravet normalt overføres som en købsforespørgsel fra API PRO. I de fleste af disse tilfælde ejer API PRO reservedelslageret, selvom ERP-lagerstyringen sommetider også er fjernstyret af API PRO. Fra et brugerperspektiv betyder det, at alle funktioner, der varetages af gulvpersonalet, finder sted i API PRO. Brugeren vil ikke engang opdage, at vedkommende faktisk arbejder i to systemer.

INDUSTRIELLE INTERFACES

OPC Client

Gennem Industriel Interface-modulet integrerer API PRO med en enhver slags automatiserings-teknologi (kontrol, visualisering, processtyring osv.).

OPC-teknologien gør det muligt at bruge et online interface til vedligeholdelse af maskiner og udstyr. Med den integrerede OPC Client forbindes API PRO til en OPC-server, hvilket gør informationen i automatiseringssystemet tilgængelig i API PRO. Takket været det standardiserede interface kræver det ingen programmeringsindsats at etablere forbindelsen.

Tilstandsbaseret vedligeholdelse

OPC-forbindelse kan bruges til dataindsamling til tilstandsovervågnings-målinger eller for API PROs inspektionsrunde-system. Det er også muligt at indsamle produktionsudstyret værdier for driftstider her.

Når man sammenligner med manuel dataindsamling, sparer dette en masse tid og gør det overkommeligt at arbejde med forebyggende vedligeholdelses-intervaller i brugen ‘driftstid’ i stedet for ‘kalendertid.’ Her hjælper OPC-forbindelsen dig med at skabe en mere retningsgivende vedligeholdelsesstrategi ved at rådgive organisationer til at skifte fra ‘kalendertid’ til ‘driftstid’ baseret på forebyggende vedligeholdelse. Dette er det vigtigste skridt mod øget tilgængelighed af produktionslinjerne og reducerede vedligeholdelsesomkostninger.

Derudover kan data i automationsystemet bruges til at udløse alarmer i API PRO. Hvis f.eks. en temperatur bliver for høj i et bestemt målepunkt, vil API PRO aktivere en foruddefineret opgave som en ny arbejdsordre.

BOOST KONKURRENCEEVNE OG EFFEKTIV PRODUKTION MED API PRO OG INTERNET OF THINGS (IOT)

Det industrielle Internet of Things, også forudsagt som den fjerde industrielle revolution, er en tid, hvor den kloge, online fabrik har de største fordele. Målet er produktion med kortere justerings- og leveringstider, færre fejl og større fleksibilitet. Med API PRO kan du drage fordel af IoT og øge din konkurrenceevne.

Trådløse sensorer, der bruges til tilstandsovervågning, kombineret med moderne IT-løsninger og analyseredskaber, hjælper med at forudsige mønstre i udstyrets ydeevne og tilstand.

Data fra disse “IoT”-serviceydelser bliver overført til API PRO via standard internetprotokoller og skaber automatiske produktionsordrer samtidig med, at uplanlagte stop bliver registreret.

Dét får du med API PRO EAM

N

Undgår dyr nedetid

 
N

Gør din vedligeholdelsesproces mere effektiv

 
N

Fleksibilitet til at imødekomme din organisations behov

 
N

Produktionspålidelighed

 
N

Hurtig implementering

 
N

Reducér vedligeholdelsesomkostninger

 
N

Nem adgang til din produktions KPI'er

 
N

Optimér aktivernes ydeevne

 
N

Forbedret overholdelse af forskrifter

 
N

Få pålidelige data og dokumentation

 
N

Optimér indkøbsprocessen