Aptean OEE Andon – Lad maskinerne advare dig!

Aptean OEE Andon er et effektivt værktøj til at skabe opmærksomhed og rettidig indsats ved forstyrrelser i produktionen.

Ledelse, vedligeholdelsespersonale, operatører og andre funktioner kan få push-meddelelser om problemer i proces- eller produktionsudstyr, i deres interesseområde, direkte på deres mobile enhed. Manuelle Andon-alarmer vises også i Aptean OEE Client og på skærme via Aptean OEE Visualize.

Hovedfunktioner i Aptean OEE Andon

Manuelle Aptean OEE Andon-advarsler – Operatør initieret

Aptean OEE Andon tilbyder muligheden for, at operatører manuelt kan aktivere Andon-advarsler i Aptean OEE Client og tilkalde hjælp. Aktive, manuelle Andon-advarsler vises i Aptean OEE Client og kan også vises i Aptean OEE Mobile og Aptean OEE Visualize. Push-meddelelser kan sendes med Aptean OEE Mobile.

Automatiske Aptean OEE Andon-advarsler – Produktionsudstyr initieret

Andon-advarsler kan aktiveres automatisk af  produktionsudstyret ved tre typer hændelser:

  • Lang varighed af nedetid
  • Lang overgangstid
  • Lav hastighed i produktionen

Push-meddelelser kan sendes med Aptean OEE Mobile.

Manuelle Aptean OEE Andon-advarsler – Operatør initieret

Aktivér Andon-advarsler

Brugeren kan manuelt aktivere Andon i Aptean OEE ved at klikke på knappen i øverste, højre hjørne, som man finder i “Downtime Occasion”-view for produktionsudstyret. Det er muligt at tilføje et notat, hvis det er nødvendigt. Ikonet for aktive, manuelle Andon-advarsler vises som en trekant på fanen for den pågældende maskine i “Downtime Occasion”-view. Det totale antal aktive, manuelle Andon-advarsler bliver også vist i Aptean OEE’s bundtekst.

Manuelle Andon-advarsler i Aptean OEE Mobile

Aktive, manuelle Andon-advarsler vises i maskinlisten i Aptean OEE Mobile med trekanten.

Aptean OEE Mobile-brugere kan abonnere på push-meddelelser, når manuelle Andon-advarsler aktiveres. Brugeren indstiller selv direkte på sin mobile enhed, hvilket produktionsudstyr, der skal sendes push-meddelser for.

Push-meddelelser til Smartwatch er også understøttet.

Manuelle Andon-advarsler i Aptean OEE Visualize

Aktive, manuelle Andon-advarsler vises også i Aptean OEE Visualize-standardskabeloner. Det muliggør, at man øjeblikkeligt kan gøre mange medarbejdere opmærksomme på situationen og hurtigt få sendt assistance til at løse problemet.

I nogle skabeloner bliver der også vist tilføjede notater.

Automatiske Aptean OEE Andon-advarsler – Produktionsudstyr initieret

Når man bruger Aptean OEE Andon, kan produktionsudstyret aktivere automatiske Andon-advarsler, som sendes til mobile enheder og smartwatches.

Notifikationer

Aptean OEE Mobile-brugere kan abonnere på push-meddelelser ved at indstille det direkte på deres mobile enhed. Notifikations-indstillinger for tre forskellige,  produktionsudstyrs-aktiverede hændelser kan oprettes. Vist på billedet er et eksempel på en hændelse, hvor varigheden af en nedetid er længere end tilladt i indstillingerne, og en notifikation derfor bliver afsendt.

Nedetid

En notifikation vil blive afsendt, hvis varigheden af nedetid er længere end den maksimalt tilladte tid, som brugeren indstiller i notifikationsindstillinger. Maskine(r) og nedetidstype(r), som indstillingen skal gælde for, fastsættes også af brugeren. Brugere kan oprette og styre notifikations-regler direkte på deres mobile enheder og tilføje indstillinger for hvilke maskiner og på hvilke tidspunkter i løbet af dagen, notifikationer skal sendes.

Overgang

En notifikation vil blive sendt, når nedetid, kodet som Change Over, er længere end Goal Change Over Time plus den maksimale, tilladte ekstratid, som indstilles af brugeren i notifikations-reglerne. En liste over tidligere modtagede notifikationer er tilgængelig.

Maskinproduktions-hastighed

En notifikation vil blive afsendt, når produktionsudstyret kører ved en lavere produktionshastighed end den tilladte – en grænse, som brugeren indstiller i notifikations-regler. Detaljer fra tidligere modtagede notifikationer er tilgængelige og vises som her.

Dét får du med Aptean OEE

N

Få fuld kontrol

N

Øg og garantér produktions-udbyttet

N

Hurtigt afkast af investeringen

N

Gør det nemmere for dig selv at følge op på produktionens ydeevne

N

Få fakta

N

Opnå tilslutning og høj grad af anvendelse

N

Skab større bevidsthed

N

Forbedre produktiviteten

N

Optimér kvalitet

N

Gør dig klar til Industri 4.0 – bliv digital