Aptean OEE

Aptean OEE Operator Task

Operatører har ofte ansvaret for grundlæggende vedligeholdelse som olietjek, kontrol osv. Et almindeligt problem er, at vedligeholdelsen ikke bliver udført eller fulgt op på, når alt indberettes på papir.

Når der gives adgang til tjeklister direkte i operatørens skærmvisning og på mobile enheder samt adgang til underopgaver og beskrivelser, slipper operatørerne for at skulle bruge papirclips og adgang til andre systemer. Når den øjeblikkelige indberetning af udført arbejde og input fra kvalitetskontrol bliver ubesværet og strømlinet, skaber det kontrol over operatørens vedligeholdelsesproces og sikrer sporbarhed.

Spring papirerne over ved maskinen

I industrien bliver det mere og mere almindeligt, at maskinoperatører tager ansvar for service- og vedligeholdelsesarbejde som olietjek, rengøring og periodisk udskiftning af værktøj og filtre. De har også et stort ansvar i kvalitetskontrol-processer. Med hjælp fra Aptean OEE Operator Task er det nemt at forbinde disse opgaver til kalendertid og/eller  driftsmæssige tilstande. Operatører kan fokusere på driften af en eller flere maskiner og stadig have fuld kontrol over de manglende opgaver – uden at skulle tjekke lister og dokumentation på papir eller gå ind i et vedligeholdelsessystem.

Aptean OEE Operator Task understøtter:

  • Planlægning af operatøropgaver til vedligeholdelse og kvalitetskontrol.
  • Forbind operatøropgaver med kalender og / eller driftsmæssige forhold som ordrestart, køretid, skift- og produktændringer.
  • Tjeklister på skærmvisningen ved operatørens arbejdsstation samt på mobile enheder med Aptean OEE Mobile.
  • Adgang til dokumentation og underopgaver.
  • Indberetning af udførte opgaver og registrering af målte værdier ved kvalitetskontrol.
  • Opfølgning på udførte opgaver.
  • Sikrer at alle planlagte operatøropgaver udføres, og at der afsendes en e-mail, hvis de ikke gør.
  • For planlagt arbejde er det muligt at vedhæfte instruktioner og billeder, og du kan også angive referenceværdier til sammenligning med målte værdier.
  • Funktionen kan også bruges til at rapportere andet tilbagevendende arbejde i produktionen.

Aptean OEE Operator Task FAQ

Er der nogen krav til hardware?

Nej, Aptean OEE Operator Task er webbaseret, og det kræver derfor ingen speciel hardware at køre applikationen.

Kan Aptean OEE Operator Maintenance erstatte vedligeholdelsessystemet?

Nej, Aptean OEE Operator Maintenance erstatter ikke et komplet vedligeholdelsessystem. Denne funktion er til enklere og tilbagevendende vedligeholdelsesarbejde på en maskine, der normalt udføres af en operatør. Arbejde, der, for mange virksomheder i dag, organiseres ved hjælp af tjeklister, papirclips og andre papirdokumenter, kan nu erstattes af Aptean OEE Operator Maintenance.

People who perform specialized maintenance will continue to require a complete maintenance system.

Often operators do not report in the maintenance system because it is a little too in-depth and additionally, when purchasing a maintenance system one usually pays by the number of users, which becomes a great many if all the operators were to report in the maintenance system. The Aptean OEE Operator maintenance module is free for any number of users.

Er Aptean OEE Operator Task inkluderet i Aptean OEE?

Nej, Aptean OEE Operator Task er en valgmulighed og ikke inkluderet i Aptean OEE.

Dét får du med Aptean OEE

N

Få fuld kontrol

N

Øg og garantér produktions-udbyttet

N

Hurtigt afkast af investeringen

N

Gør det nemmere at følge op på produktionens ydeevne

N

Få fakta

N

Opnå tilslutning og høj grad af anvendelse

N

Skab større bevidsthed

N

Forbedre produktiviteten

N

Optimér kvalitet

N

Gør dig klar til Industri 4.0 – bliv digital