ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Door het gebruik van de Aptean website of web services, staat u toe dat wij u kunnen vragen om ons tot een zekere hoogte persoonlijk identificeerbare informatie te verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot uw naam en email adres. Zie onze Algemene Privacy Verklaring voor meer informatie over hoe wij deze informatie gebruiken en verwerken.

Omdat het mogelijk is om persoonlijke informatie te verzamelen en op te slaan in Aptean producten, valt het gebruik van onze producten onder de AVG. De AVG specificeert twee rollen met verschillende juridische plichten: de Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker. Als Aptean producten ‘On-Premise’ en dus op de locatie van de Klant zijn geïnstalleerd, treedt de Klant op als beide Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker, en is dus uitsluitend verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

De Aptean producten zijn ontwikkeld met een grote nadruk op privacy en gegevensbescherming, en bevat dus ingebouwde functionaliteit om de bescherming van de gegevens van eindgebruikers te garanderen. Als de Klant aanvullende oplossingen nodig heeft om specifieke onderdelen van de AVG na te leven, kan Aptean met consultancy services en technische ontwikkelaars ondersteuning bieden, die gefactureerd zullen worden volgens de standaard tarieven.

Als Aptean producten online gehost worden door Aptean, treedt Apetan op als Verwerker en verzekert daarmee dat de verwerking van de persoonlijke gegevens verloopt volgens de regels van de AVG. Vraag alstublieft onze documentatie over de Aptean AVG Naleving aan voor meer informatie over de naleving door Aptean van de AVG voor SaaS producten en hosting services.

On Premise Installatie

De Klant is de Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker.


Klant is verantwoordelijk  voor de gegevensverwerking, incl. hosting, opslaan, beveiliging, etc.
Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de software en besluit welke gegevens worden opgeslagen.

Gehost / SaaS

De Klant is de Verwerkingsverantwoordelijke en Aptean is de Verwerker.


Aptean is verantwoordelijk  voor de gegevensverwerking, incl. hosting, opslaan, beveiliging, etc.

Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de software en besluit welke gegevens worden opgeslagen.