Wat is Industry 4.0?

De meeste branches hebben tegenwoordig in de mate waarin dat mogelijk is de automatisering van machines en processen zoals die uit Industry 3.0 resulteert, aanvaard en geïmplementeerd. Het nieuwe mantra van het volgende tijdperk van de industrialisatie is de end-to-end digitalisering van alle productiemiddelen en de integratie van zowel verticale als horizontale waardeketens in één digitaal ecosysteem. Het naadloos genereren, analyseren en communiceren van gegevens is een voorwaarde en is gebaseerd op een breed scala aan geïntegreerde netwerken en technologieën teneinde waarde te creëren en het concurrentievermogen te stimuleren.

Product- en serviceaanbiedingen in het i4.0-paradigma:

Digitalisering leidt tot concrete wijzigingen in de bij fabricage gebruikte producten – d.w.z. door aanvulling met slimme sensoren of communicatieapparatuur die realtime gegevens leveren over de onderhoudsstatus en prestaties van individuele hardware-elementen. Het verzamelen van deze gegevens en ze beschikbaar maken voor praktisch gebruik vraagt om analytische tools waarmee processen en opbrengst geoptimaliseerd kunnen worden. OPTIWARE kan uw onderneming helpen de transparantie te realiseren die voor een optimale reactie op de gegevensstroom is vereist en kan garanderen dat u doorlopende operationele besparingen behaalt en dus bijdraagt aan het algehele concurrentievermogen van uw activiteiten.

Zo maakt u uw waardeketen slimmer

De implementatie van i4.0-initiatieven in uw productie kan u helpen om op een groot aantal niveaus kostenbesparingen te realiseren. Met de integratie van de planning en programmering van productieprocessen door gegevens van binnen de onderneming te combineren – van sensoren tot aan ERP-systemen – met informatie van voorraadniveaus, productontwikkeling of de actuele marktdynamiek, zet de verticale integratie een grote stap voorwaarts. Maar dergelijke initiatieven kunnen ook de horizontale integratie van uw waardeketen vergroten, aangezien de werkvloerplanning het gebruik van assets en de algehele productiviteit verbetert. Daarnaast kan de optimalisatie van reparatie- en onderhoudsschema’s via het gebruik van voorspellende algoritmen de stilstandtijd van essentiële bedrijfsmiddelen efficiënt reduceren.

Ondernemingen die dergelijke systemen gebruiken, kunnen de efficiëntie significant verhogen, de voorraden reduceren en onnodige kosten terugdringen.

Industry 4.0 wordt een ‘kwalificatie voor concurrentie’

Manufacturing Execution Systems (MES) die de gegevensinput koppelen en tussen de apparatuur van meerdere leveranciers overdragen, alsook de communicatie vereenvoudigen tussen meerdere software- en systeemtoepassingen, uiteenlopend van het ERP-systeem van een onderneming tot kwaliteitstoepassingen op de werkvloer, worden in veel sectoren een noodzaak om het concurrentievermogen in stand te houden.

Investeren in sensoren of in connectiviteitsvoorzieningen in uw productielijnen is uitstekend, maar zonder de juiste software en applicaties om de hogere informatieniveaus te hanteren en beantwoorden, gaan de mogelijkheden verloren. Ook moet er rekening worden gehouden met de menselijke factor. Daarom biedt OPTIWARE niet alleen de beste optimalisatiesoftware, maar ook de juiste training om de digitale agenda te stimuleren en werknemers in staat te stellen de voordelen te grijpen van investeringen in i4.0-technologie.