Fantastisk uppslutning på OPTIWARE User Days 2018

Stort tack till alla som var med och bidrog till att göra de första gemensamma användardagarna för både AXXOS OEE och API PRO kunder från hela Skandinavien, så lyckade. För dig som inte hade möjlighet att vara med finns lite information nedan.

Tema: Digitalisering

Temat för konferensen var digitalisering, en trend som påverkar allt vi gör privat såväl som i arbetslivet. Vår gästtalare Anders Källström bjöd på matnyttiga tankar som förbereder oss för de förändringar som sker nu och i en nära framtid. Under dagen genomförde vi även en Workshop där vi diskuterade digitalisering och hur vi ska förhålla oss till AI i verksamheten. Det var inte helt lätt, men många både skrämmande och spännande diskussioner tog plats runt borden.

Produktnyheter och utvecklingsplaner

OPTIWARES produktägare presenterade OPTIWARES planer för framtiden och våra lösningar för att att hjälpa vår kunder i övergången till Industri 4.0.

Produktnyheter som presenterades var en ny webbversion av API PRO samt en ny mobilapp, Stock Management. För AXXOS OEE fick vi bland annat se den nya Andon funktionen och en förhandsvisning av ett helt nytt rapportverktyg och så presenterades givetvis arbetsflödet i integrationen mellan AXXOS OEE och API PRO.

Kunders berättelser

Husqvarna EDGE-fabriken
Björn Allvin från Husqvarna berättade om den helt nya EDGE fabriken samt om hur AXXOS OEE passar in som ett verktyg uppföljning, visuialisering och analys i den digitaliserade produktionen där målet är att inte ha någon manuell hantering i produktionsflödet.

Globalt perspektiv på reservdelar
Thomas Ågren från SKF delade med sig av erfarenheter från ett globalt reservdelsprojekt med ambitionen att skapa en global standard för namn och kodning. Därigenom kan man bland annat skapa gemensamma förråd för dyra reservdelar och få en bättre översikt över volymer och konsumtion.

Det digitala sågverket

Moelven Industrier använder både AXXOS OEE och API PRO. Johan Berglund och Peter Rockedahl, Moelven berättade med hjälp av Petri Luomala från projektpartnern RISE om sitt digitaliseringsprojekt där en integrerad lösning från OPTIWARE med AXXOS OEE och API PRO är en viktig del.

OPTIWARE Productivity Award 2018

OBOS Sverige AB som tilldelas priset för ett framgångsrikt förbättringsarbete, som baserat på uppföljning, visualisering och analys, på mycket kort tid lett till betydande förbättringar.

STORT GRATTIS!

Minimässa, Mingel och Middag!

Det bjöds på massor av möjligheter att nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från andra företag och med oss på OPTIWARE. Under pauser i programmet passade många på att titta närmare på produktnyheter i API PRO och AXXOS OEE. Allra störst var intresset för att bekanta sig med de nya mobila lösningarna. Läs mer: <AXXOS OEE Andon> <API PRO Mobile Solutions>. Intrycken från den första dagen fick sjunka in och diskuteras i avspända former under kvällens middag med underhållning.

Utbildning

Andra dagens produktutbildningar för API PRO och AXXOS OEE användare samt introduktioner till respektive produkt för nya användare var välbesökt och gav utrymme för fortsatt nätverkande och diskussioner.

Ladda ner presentationerna

Presentationerna från användardagen finns tillgängliga på OPTIWARE Supportportal. Du är välkommen att ladda ner och dela med dina medarbetare inom företaget. Du hittar dem via den här länken.

Om du inte redan har en inloggning till Support Portalen, vänligen följ instruktionen under ”I don’t have a login” på inloggningssidan så hjälper vi dig!