EAM & OEE för kraftindustrin

Företag som tillhandahåller försörjning av kraft, vatten och avlopp verkar under förhållanden där kunder inte accepterar några avbrott. Konsekvenserna blir väldigt stora och stora investeringar görs för att undvika den här typen av problem.
Om vi vill kunna leva upp till kraven från marknaden, måste organisationerna hela tiden hitta nya sätt att strömlinjeforma sina processer, reducera avbrottstid och eliminera felkällor. Aptean är perfekt lämpat för att överbrygga den här typen av optimeringsutmaningar inom kraft- och VA-verksamhet. Våra kunder gynnas av fördelarna med skräddarsydda implementeringar som speglar branschens speciella krav.

På Aptean tillhandahåller vi användare de verktyg som behövs för att kunna identifiera brister i värdekedjan såväl som ineffektiva processer, och för att snabbt lösa identifierade problem – i realtid.

Vi gör planeringen enkel och flexibel, analyser och rapporter lättillgängliga samtidigt som vi säkerställer transparens i underhållsaktiviteter och övervakning av de viktigaste prestationsindikatorerna. Allt detta är nödvändigt för att kunna säkerställa en löpande optimering av produktionen.

Med en splitterny anläggning och hjälp av API PRO från OPTIWARE får vi en mycket smidigare underhållsprocess och säkerställer att alla nödvändiga data samlas in.
Hans Christian Laurenz

Engineer and maintenance technician, ARC

I egenskap av energileverantör är förebyggande arbete en nödvändig del av vår verksamhet. Genom att samarbeta med OPTIWARE har vi lyckats säkerställa en väldigt hög nivå av effektivitet och pålitlighet.

ALSTOM

Aptean EAM API PRO Edition

Aptean EAM är ett underhållssystem som hanterar tillgångar, ökar driftsäkerheten, tillgängligheten och effektiviteten. Dessutom är detta den mest flexibla EAM-lösningen på marknaden idag.