EAM & OEE för hamnarna och logistikindustrin

Hamn- och logistikföretag verkar i en miljö med kunder som inte accepterar några avbrott. Konsekvenserna blir väldigt stora och stora investeringar görs för att undvika den typen av problem.

För att vara konkurrenskraftiga, måste företagen hela tiden hitta nya sätt att strömlinjeforma sina affärsprocesser, öka användningen av sina tillgångar, reducera avbrottstid med mera. Aptean är perfekt lämpat för att överbrygga den här typen av optimeringsutmaningar inom hamn- och logistikbranschen.

På Aptean erbjuder vi våra kunder de verktyg som behövs för att kunna identifiera brister i värdekedjan såväl som ineffektiva processer, och för att snabbt lösa identifierade problem – i realtid.

Vi gör planeringen enkel och flexibel, analyser och rapporter lättillgängliga samtidigt som vi säkerställer transparens i underhållsaktiviteter och övervakning av de viktigaste prestationsindikatorerna. Allt detta är nödvändigt för att kunna säkerställa en löpande optimering av verksamheten.

Tack vare vår affärsmodell och API PRO har vi nu tydliga KPIer. Vi ser var vi lägger pengarna och kan hitta möjligheter att jobba ännu mer effektivt.

Marc Desmons

Engineering Service Manager, TIL

Aptean EAM API PRO Edition

Aptean EAM är ett underhållssystem som hanterar tillgångar, ökar driftsäkerheten, tillgängligheten och effektiviteten. Dessutom är detta den mest flexibla EAM-lösningen på marknaden idag.