EAM & OEE för Hälso- & Läkemedelsindustrin

Hälso- och läkemedelsindustrin står inför konsumenters höga krav på kvalitet och säkerhet, samt bestämmelser kring transparens av data som företagen måste följa. För att tillverkare ska lyckas leverera enligt dessa parametrar samtidigt som de bibehåller konkurrenskraften, måste de kontinuerligt leta efter sätt att effektivisera affärsprocesser, öka utnyttjandet av tillgångar, minska driftstopp etc. Det kombinerade erbjudandet (EAM & OEE) från Aptean är idealiskt lämpat för att överkomma dessa optimeringsutmaningar inom hälso- och läkemedelsindustrin.p>

Hos Aptean förser vi användarna med de verktyg som behövs för att identifiera ineffektiva processer och brister i värdekedjan, samt för att de snabbt ska kunna lösa problem i realtid direkt när de upptäcks.

Vi gör planering enkel och flexibel, vi färdigställer analys och rapportering, vi ger insyn i underhållsaktiviteterna och övervakar produktions-KPIer. De är alla viktiga förutsättningar för att säkerställa kontinuerlig optimering av produktionen.

API PRO stödjer den reglerade miljön som vi som en global läkemedelsorganisation är verksamma i, vilket är avgörande för oss i vårt val av leverantör.

API PRO gör det möjligt för oss att följa FDA-regleringar och skicka verifierade data för kontroller och inspektion. Med unika funktioner såsom kalibrering, ändringslogg och dokumenthantering kan vi dokumentera alla ändringar i produktionsutrustningen, hålla koll på underhållsprocesser, hur ofta de utförs och om några förändringar har gjorts. Dessa funktioner är oerhört viktiga och nödvändiga i ett underhållssystem som används inom läkemedelsindustrin.

Med API PRO kan vi skräddarsy vår lösning för produktionsövervakning utefter vår organisations behov och krav.

OPTIWARE är en högt värderad och pålitlig partner, vilket är en av anledningarna till varför vi har varit kund hos dem i över 30 år.

Thomas Orla Knudsen

Senior Technical Manager, Lundbeck

Vad är API PRO:API PRO är OPTIWAREs "out-of-the-box" EAM-mjukvarulösning, designad för att möta kraven från de tillverkningsföretagen som är verksamma inom Industri 4.0.

Vad gör den unik:Det är det optimala systemet för att säkerställa en effektiv och digitaliserad underhållsprocess. Det hjälper företag att konsekvent leverera produkter av hög kvalitet och att minimera avbrottstiden i produktionen.

Varför du behöver det:API PRO är nästa generations EAM-mjukvarulösning. Det kommer med mängder av inbyggda funktioner och egenskaper, som tillsammans möjliggör upprätthållandet av en effektiv underhållsprocess.

Vad är AXXOS OEE: AXXOS OEE är OPTIWAREs toppmoderna lösning för produktionsövervakning. Den är designad för att förse er med en helhetsbild över er produktionseffektivitet, samt hjälpa dig identifiera förlustorsaker likväl som förbättringsmöjligheter.

Vad gör det unikt: AXXOS OEE-mjukvarulösning har ett starkt fokus på produktionsövervakning och optimering. Det gör det möjligt att lokalisera flaskhalsar i produktionen, hålla koll på tillgänglighet av tillgångar, fastställa OEE-värde per maskin, del eller order samt hitta de vanliga orsakerna till avbrott.

Varför du behöver du det: Med AXXOS OEE kan du få din utrustningseffektivitet att ligga ett steg före i visionen om Industri 4.0. Detta beror på att du kan integrera realtidsinformation om produktionen i din nuvarande och framtida digitala tillverkningsmiljö.