DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Genom att använda OPTIWARE webbsidor eller tjänster accepterar du att vi kan be dig om särskild personlig information, inklusive men inte begränsat till namn och e-mail adress. Se vår Allmänna Sekretesspolicy för mer detaljer angående hur vi behandlar och använder den informationen.

Det är möjligt att samla in och spara personlig information i OPTIWAREs produkter, därför är användningen av dessa produkter skyddade av GDPR.
GDPR introducerar rollerna Data Controller och Data Processor, som båda två har olika skyldigheter enligt lag. Vid användande av OPTIWARE-produkter lokalt installerade (on-premise) av användaren, agerar kunden både Data Controller och Data Processor och är därmed ensam ansvarig för följa GDPR.

OPTIWAREs produkter är utvecklade med fokusering på integritet och dataskydd, och innehåller inbyggda funktioner för att försäkra att slutanvändarens personliga information skyddas. Om ytterligare tekniska lösningar behövs för att kunden ska kunna följa särskilda delar av GDPR, så kan OPTIWARE assistera med konsulttjänster och teknisk utveckling. Dessa tjänster kommer sedan faktureras enligt standardavgifter.

Vid användning av de OPTIWARE-produkter som OPTIWARE är host för, agerar OPTIWARE Data Processor och försäkrar därmed att datan behandlas i enlighet med GDPR. För mer information om OPTIWAREs förenlighet med GDPR för SaaS-produkter och hostingtjänster, fråga gärna efter vår dokumentation på hur vi följer GDPR (OPTIWARE GDPR Compliance) .

On-Premise Installation

Kunden är Data Controller och Data Processor.


Kunden är ansvarig för att bearbeta data, inkl. hosting, lagring, säkerhet, etc.

Kunden är ansvarig för hur programvaran används och bestämmer vilken data som skall lagras

Hosted / SaaS

Kunden är Data Controller och Optiware är Data Processor.


OPTIWARE är ansvarig för att bearbeta data, inkl. hosting, lagring, säkerhet, etc.

Kunden är ansvarig för hur programvaran används och bestämmer vilken data som skall lagras