APTEAN i4.0 LÖSNINGAR

MOT VISIONEN AV INDUSTRI 4.0 MED LÖSNINGAR FRÅN APTEAN

Vad är Industri 4.0?

De flesta branscher har i största möjliga mån anpassat och implementerat automatiseringen av maskiner och processer som tillhandahålls av Industri 3.0. Det nya mantrat för nästa industrialiseringsera är en helhetsdigitalisering av alla produktionstillgångar och integreringen av både vertikala och horisontella värdekedjor i ett enda digitalt ekosystem. Det är otroligt viktigt att sömlöst kunna integrera, analysera och kommunicera data som i sin tur är beroende av ett brett register av integrerade nätverk och tekniker för att skapa värde och driva konkurrenskraft.

Med Enterprise Asset Management- (EAM) och Production Monitoring (OEE)-system från Aptean kommer er organisation ta ett steg närmre mot att övergå till Industri 4.0, genom att tillhandahålla Analytics, Mobility, Integration, SaaS och IIoT-lösningar som kommer hjälpa er att arbeta smartare och mer effektivt.

Genom att implementera

i4.0-initiativ i din produktion bidrar du till en smartare värdekedja som kan ge dig en ännu smartare värdekedja. Genom att integrera planering och schemaläggning av tillverkningsprocesser via en kombination av data från företaget (från sensorer och hela vägen genom ERP-systemen) och med hjälp av information om lagerhållning, produktionsutveckling eller marknadsdynamiker tar den vertikala integrationen ett stort steg framåt.

Den här typen av initiativ kan även öka den horisontella integrationen i din värdekedja eftersom planeringen på golvet förbättrar utnyttjandet av tillgångar och den allmänna produktiviteten. Dessutom kan optimeringen av reparations- och underhållsplanering via användning av förutsägbara algoritmer effektivt minska avbrottstiden för huvudtillgångarna.

Företag som använder den här typen av system kan avsevärt förbättra sin effektivitet, minska investeringstiden och skära ner på onödiga kostnader.

Industri 4.0 håller på att bli en nyckelfaktor i dagens konkurrensmiljö

Manufacturing Execution Systems (MES) som förbinder datainmatning och flyttar den mellan utrustningen från flera försäljare såväl som att underlätta kommunikationen mellan flera olika mjukvaror och systemapplikationer, med allt från ett företags ERP-system och hela vägen till stopp floor kvalitetsapplikationer, håller på att bli en absolut nödvändighet för att bibehålla konkurrenskraften inom många branscher.

Det är absolut bra att investera i sensorer eller anslutningsenheter i produktlinjerna, men utan rätt mjukvara eller applikationer som kan hantera och svara på de ökade informationsnivåerna går potentialen förlorad. Dessutom måste de mänskliga faktorerna tas i beaktning. Därför tillhandahåller Aptean inte bara den bästa optimeringsmjukvaran, vi erbjuder även rätt utbildning för att kunna driva den digitala agendan och hjälpa medarbetarna att skörda frukterna av investeringen i Industri 4.0-tekniken.