Aptean Analytics

Använd er data för att OPTIMERA verksamheten

I all industriell verksamhet genereras stora mängder data kontinuerligt i affärs-, produktions- och underhållsprocesserna. Datan används i den dagliga driften eller presenteras i rapporter och instrumentpaneler. En del av de stora mängderna data blir också värdefulla i sökandet efter detaljerad information om historiska operativa händelser. Men den största delen av data kommer för många operationer att förbli dolda i databaser, eftersom det är svårt och tidskrävande att sammanfatta, skapa översikter och dra slutsatser från så stora mängder data.

Aptean Analytics är den kraftfulla och lättanvända affärsanalyslösningen som hjälper dig att förbättra den operativa effektiviteten, optimera produktiviteten, förbättra din leveransprecision, öka dina intäkter och få en konkurrensfördel gentemot konkurrenterna. Aptean Analytics täcker hela spektrat från långsiktig historisk data till realtidsdata, och ger personalen enkel åtkomst till användbar information om operativ prestanda, viktiga resultatindikatorer och mycket mer.

Den snabba vägen till faktabaserade beslut

Aptean Analytics har ett intuitivt användargränssnitt där det är lika lätt att sammanfatta data och skapa en överblick som att djupdyka i detaljerna. Med några få klick kan du konsolidera, söka, visualisera och analysera all dina data för full insikt.

Våra ”best practice” analysmodeller gör det möjligt att klicka och zooma direkt i den grafiska representationen av data, så att ni snabbt och enkelt kan få en önskvärd beslutsgrund.

 

Fördelar

Lätt att använda och lära

 
A

Direkta svar om verksamheten

 

Ingen väntan på statiska rapporter

 
1

Utforska data utan gränser

 

Snabb realisering av värde

 

Dela affärsinsikter med dina kollegor

 

Aptean EAM API PRO Edition

Aptean EAM Analytics är en öppen och flexibel affärsintelligenslösning för kontinuerlig förbättring av underhållsaktiviteter och tillgångsprestanda.

Aptean EAM

Apetan OEE Analyze är ett kraftfullt verktyg för visualisering och analysering av produktionsdata