Aptean IIoT

Industri 4.0 och Industrial Internet of Things (IIoT)

Övergång till Framtiden

Aptean har som ambition att hjälpa sina kunder i deras övergång till förbättrad pålitlighet, produktivitet och effektivitet.

Aptean EAM API PRO Edition och Aptean OEE gör hantering av tillgångar och produktionsdata tillgängligt, och lösningarna integreras varsamt med andra affärssystem, vilket eliminerar behovet av flerfaldig datainmatning. Genom att koppla samman exakt produktions- och tillgångsdata i realtid med planering, utförande och finansiering, blir Apteans mjukvarulösning en hörnsten i avanceringen mot visionen om Smart Factory och Industri 4.0.

Aptean IIoT Kombinerar Integration, SaaS och Analytics

Apteans IIoT-lösning är Aptean EAM och Aptean OEE kombinerat med våra lösningar för Integration, Software as a Service (SaaS) och Analytics.

Apteans IIoT-lösning är Aptean EAM och Aptean OEE kombinerat med vår lösning för Integration, SaaS och Analytics

Samla in data från sensorer kopplade till utrustningen

Skicka data direkt till Aptean-produkter i molnet

Använd data för OEE, tillståndsbaserat underhåll och analyser

Aptean EAM API PRO Edition

Boosta Konkurrenskraften och  Produktionseffektiviteten med Aptean EAM

Industrial Internet of Things, förutspådd som den fjärde industriella revolutionen, är tiden för den smarta online-fabriken. Målet är att korta ner produktionens justeringar och ledtid, reducera misstag och skapa mer flexibilitet. Med Aptean EAM kan du dra nytta av IIoT för att öka konkurrenskraften.

Trådlösa sensorer, som används för tillståndsövervakning, i kombination med moderna IT-lösningar och analysverktyg gör det möjligt att förutse mönster i utrustningens prestanda och tillstånd. Data från dessa IIoT-tjänster samlas och överförs till Aptean EAM via standardiserade internet-protokoll, och skapar automatiskt stationsbaserade arbetsordrar samt registrerar oplannerade avbrott.

Aptean OEE

Anslut och visualisera Internet av saker med Aptean OEE.

Aptean OEE är ryggraden i IIoT, Industrial Internet of Things, med en omedelbar och lönsam anslutning av maskiner till lokala eller globala nätverk.

Aptean OEE tillhandahåller också de verktyg som kan göra produktionsinformation tillgänglig där det behövs för att underlätta effektiv produktion och framgångsrika förbättringsprocesser. Realtidsdata kan visas på TV-skärmar, rapporter kan delas snabbt och interaktion är möjlig via mobila enheter var du än befinner dig.