Aptean Integration

Fullända Ditt Företags IT-Lösning

Designad för Integration

Aptean-produkterna är designade för att sömlöst integreras med ert existerande affärs- och tillverkningssystem. Funktionaliteten och användbarheten av Aptean EAM- och OEE-produkter har utvecklats baserat på slutanvändarnas faktiska arbetsflöden och arbetsprocesser. Genom att ansluta EAM- och OEE-systemen till ert ERP-system och andra relevanta IT-system, så kan användarna fokusera på att endast använda de verktyg som de behöver och som de är bekanta med.

Den sömlösa integrationen av Aptean-lösningar till företagets system har följande fördelar:

  • Effektivare arbetsflöden
  • Mjukvaran blir en del av de dagliga rutinerna
  • Spara tid – Inget behov för dubbel inmatning av data i flera system

Industrial Internet of Things (IIoT)

Industrial Internet of Things (IIoT) är en viktig del av övergången till Industri 4.0. Aptean stödjer och hjälper till med integrationen till IIoT-enheter och andra industriella sensorer och utrustning för samlande och bearbetning av maskingenererad information. Händelsesignaler och tillståndsdata är högst relevant, och kan användas direkt i Aptean OEE-, EAM- och Analytics-produkterna. Integrationen till IIoT-enheter kan användas för tillståndsbaserat underhåll och visualisering av produktionseffektivitet. När data kombineras med automatiserade analysverktyg, maskininlärning och artificiell intelligens kan datan användas för prediktivt underhåll, prediktiv flaskhalsanalys och för att uppnå andra Smart Factory-fördelar.

Aptean EAM API PRO Edition certifierad som SAP integrationspartner

Aptean-lösningar är ofta integrerade i ERP-system, och Aptean EAM SAP-integrationen har blivit SAP-certifierad.

Aptean Integration Experter

Apteans välutbildade serviceteam har många års erfarenhet av integration av våra EAM- och OEE-produkter till andra företags IT-system och industriella system. För att lära dig mer om Aptean EAM Integration och Aptean OEE Integration, klicka på logotypen.

Aptean EAM API PRO Edition

Aptean OEE

Kontakta oss för exempel eller för mer information

Kontakta oss