Aptean Mobility 

EAM och OEE Mobile Solutions

Omforma era processer med mobilitet

En mobilitetsstrategi förser tillverkare och anläggningsoperatörer med ett strategiskt sätt att överkomma problem relaterade till produktivitet, kostnadseffektivitet och effektivitet.

Mobila arbetsprocesser inom tillverkning och förvaltning av tillgångar skapar flexibilitet i hur arbetskraften hanteras och verkar. Kontinuerlig tillgång till systemstöd och information bidrar till den ökade effektiviteten som krävs för att organisationen ska fortsätta vara konkurrenskraftig.

Med ett brett spektrum av avancerade funktioner hjälper Aptean EAM och OEE Mobile Solutions er organisation att enkelt förbättra effektiviteten i tillverkningen och underhållsarbetet, som en del av övergången till Industri 4.0.

Aptean Mobile Solutions Överblick

Introducing Aptean Mobility

Aptean Mobility is a toolset for the mobile workforce within maintenance and production. With Aptean Mobile EAM and OEE Solutions you will always have workorders available anywhere in the plant and be able to manage spare parts from the shop floor or from the warehouse.

Real-time production status at the palm of your hand and immediate alerts in case of disturbances will increase your efficiency and allow operators more time for value adding work.

 

Fördelar

s

Förser ingenjörsteamet med aktuella varningar

Vid kritiska lägen i produktionen, varna de som informationen är relevant för direkt via deras smartphones eller smartwatches.

Assisterar fälttekniker

Utför den dagliga underhållsverksamheten och materialhanteringen på språng. Online eller offline.

A

Snabb och enkel tillgång till dokumentation

Få tillgång till tekniska ritningar, standardrutiner, arbetsinstruktioner, foton, videos, etc. när och var det än behövs.

Direkt registrering av arbete

Öka antalet korrekta registreringar av utfört arbete och undvik försenade eller missade registreringar.

Stärk eran analysprocess

När du arbetar mobilt samlas mer information. Det ökar insamlingen av relevant data för affärsintelligens och framtida analyser.

Aptean EAM och OEE Mobile Solutions

Aptean OEE ANDON

Aptean OEE Andon är ett effektivt verktyg för att skapa medvetenhet samt möjliggöra att produktionsstörningar hanteras i tid.

APTEAN EAM MOBILE MAINTENANCE

Utför dagligt underhållsarbete, registrering av arbetsorder, inspektionsrundor, och arbetsrapportering online eller offline.

Aptean OEE MOBILE

Få helhetsbilden och frigör mer tid för förbättringsaktiviteter som genererar värde med Aptean OEE Mobile för mobiltelefoner och surfplattor.

APTEAN EAM MOBILE STOCK

Se till att ha inventarier uppdaterade överallt närsomhelst genom att använda Mobile Stock Management appen för materialhantering.

Aptean OEE WEB CLIENT

Hela AXXOS OEE-lösningen för produktionsövervakning har ett starkt fokus på uppföljning och optimering. Designad för webbläsare och touchenheter.

APTEAN EAM WEB CLIENT

Hantering av tillgångar och driftunderhåll för företag, med toppmodern design på grafisk skärmdesign för webbläsare och touchenheter.