Aptean

Aptean förvärvar OPTIWARE och utvecklar sin ledande position som leverantör av IT-lösningar för tillverkningsindustrin

Aptean, en global leverantör av affärskritiska programvarulösningar, har förvärvat OPTIWARE, en ledande leverantör av system för Overall Equipment Effectiveness (OEE) och Enterprise Asset Management (EAM). Förvärvet av OPTIWARE utökar Apteans kapacitet på den europeiska marknaden, ett viktigt tillväxtområde för företaget.

OPTIWARE´s produkter levererar produktivitetsförbättringar och optimalt utnyttjande av produktionsresurser samt stöder globala företags utveckling mot Industri 4.0 och Smart Manufacturing. Systemen API PRO EAM och AXXOS OEE erbjuder tillsammans uppkoppling av produktionsutrustning, kraftfulla verktyg för uppföljning av effektivitet och stöd för förbättringar, tillsammans med en av de mest flexibla EAM-lösningarna som finns tillgängliga på marknaden idag.

”Den europeiska marknaden är ett viktigt strategiskt tillväxtområde för Aptean”, säger TVN Reddy, CEO, Aptean. ”OPTIWARE´s kapacitet kommer att bidra till vår tillväxtstrategi genom att utöka både vår portfölj av tillverkningssystem och vår närvaro på europeiska marknader, där vi satsar på expansion. Med sitt starka fokus på effektivitet, driftsäkerhet och produktivitet ser vi att OPTIWARE passar perfekt in med våra lösningar. Aptean erbjuder nu en mer komplett portfölj för tillverkare i specifika industrisegment som livsmedel, kemikalier, bilindustrin, läkemedel med flera. Vi är glada att välkomna OPTIWARE till Aptean-familjen”.

”På OPTIWARE tror vi att toppmodern funktionalitet, synlighet och rörlighet är förutsättningar för att tillgodose våra kunders behov – och att vår förståelse, erfarenhet och våra visioner är det som gör den verkliga skillnaden”, säger Michael Ries, CEO, OPTIWARE. ”Genom gå in i Aptean och bli en del av en större organisation kommer vi få tillgång till stor förmåga och vi kommer att dra nytta av Apteans kompetens på marknaden. Vi är glada att gå med i Aptean-teamet ”.

”OPTIWARE har haft en stark tillväxt i både intäkter och vinst under vårt ägande och bolaget är väl positionerat för att dra nytta av den ökande digitaliseringen och omvandlingen till Industri 4.0. Efter cirka sex års ägande tror vi därför att det är dags att avyttra OPTIWARE till en ny ägare. Baserat på erfarenheter och samtal under M&A-processen tror vi att Aptean är rätt partner för OPTIWARE att fortsätta tillväxtresan med”. Säger Erik Balleby Jensen, CEO och Partner, Capidea och ordförande i OPTIWARE.

OPTIWARE har sitt huvudkontor i Danmark och har cirka 100 medarbetare i Europa, Asien och USA. Dessa kommer att bli en del av Apteans organisation. Finansiella villkor för försäljningen kommer inte att avslöjas.

Om OPTIWARE

OPTIWARE är resultatet av samgåendet mellan API Maintenance Systems A/S och AXXOS Industrisystem AB. Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin produktion och underhålla värdefulla kapitaltillgångar som fabriker, anläggningar och utrustning. OPTIWARE är ett globalt företag som hjälper kunderna att utveckla sin konkurrenskraft, genom att optimera tillgångarnas driftsäkerhet, förutsägbarhet och effektivitet. Vi gör detta genom att erbjuda en unik kombination av system för Enterprise Asset Management (EAM) och Overall Equipment Effectiveness (OEE). OPTIWARE har levererat produktionsövervakningslösningarna AXXOS OEE och EAM-lösningen API PRO i mer än 25 år. OPTIWARE har över 500 kunder globalt. Besök www.optiware.wpengine.com.

Om Aptean

Aptean är en global leverantör av affärskritiska, branschspecifika mjukvarulösningar. Apteans ändamålsenliga ERP- och Supply Chain Management-lösningar hjälper till att ta itu med de unika utmaningarna för process- och diskreta tillverkare, distributörer samt andra fokuserade organisationer. Apteans ”Comliance Solutions” är byggda för företag som servar specifika marknader som finans, sjukvård, bioteknik och läkemedel. Över 2 500 organisationer i mer än 20 branscher och 54 länder litar på Apteans lösningar som en central del i driften av sin verksamhet. För att lära dig mer om Aptean och våra marknader, besök www.aptean.com.

Aptean är ett varumärke som tillhör Aptean, Inc. Alla andra företags- och produktnamn kan vara varumärken tillhörande respektive företag med vilka de är associerade.

Om Capidea

Capidea är en dansk Private Equity-fond som gör långsiktiga investeringar i konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Capidea grundades i november 2006 och har ett totalt investerat kapital på cirka 2,3 miljarder DKK/ 310 miljoner Euro i tre fonder. Capideas tredje fond grundades i december 2017 med ett kapitaltillskott på 860 miljoner DKK / 115 miljoner Euro. Förutom institutionella investerare består basen av investerare av ett antal av ett antal ”bluechip”-företag. Capidea har investerat i 19 företag med en total omsättning på ca. 5 miljarder DKK / 670 miljoner Euro, besök www.capidea.dk.

KONTAKTER

APTEAN
Media Relations
Kristin Agnelli
Kristin.agnelli@aptean.com
+1 (678) 806-8936

OPTIWARE
Michael Ries, CEO
michael.ries@optiware.com
+45 40 27 99 41

CAPIDEA
Erik Balleby Jensen, CEO & Partner
ebj@capidea.dk
+45 21 23 33 36