VÅRT ERBJUDANDE

SE FÖRDELARNA MED KOMBINATIONEN AV axxos oee OCH api pro

API PRO is OPTIWARE’s out-of-the-box EAM software solution designed to meet the requirements of manufacturing companies operating in an industry 4.0 reality. It is the optimal system for ensuring an efficient and digitalized maintenance process, helping companies deliver a consistent product quality and a minimum of down-time.

API PRO is a next generation EAM software solution and it comes with a wide range of built-in features and functionalities, which enable the running of an effective maintenance process.

AXXOS OEE is OPTIWARE’s state-of-the-art production monitoring solution designed to provide you with the full picture of your production effectiveness – and to help you identify the sources of loss as well as potential for improvements. The AXXOS OEE software solution has a strong focus on production monitoring and optimization. It enables you to locate bottlenecks in production, check asset availability and establish OEE value per machine, part or order as well as to find common causes of down-time.

With AXXOS OEE you can keep your equipment efficiency ahead of the game in an industry 4.0 reality by integrating real-time production information into your present and future digital manufacturing environment.

OPTIWARE

Optimizing Industry

OPTIWARE har ett starkt fokus på produktivitetsförbättringar och optimal användning av tillverkningsresurser. Genom att tillhandahålla uppkoppling av produktions-utrustning och effektiva verktyg för en effektiv uppföljning tillsammans med den mest flexibla EAM (Enterprise Asset Management)-lösningen på marknaden idag, möjliggör vi övergången till Industri 4.0.

OPTIWARE har levererat produktions-uppföljningssystemet AXXOS OEE och EAM-systemet API PRO i mer än 25 år. Baserat på en bred erfarenhet och utveckling i nära samarbete med våra kunder har AXXOS OEE och API PRO ett starkt fokus på effektivitet, driftsäkerhet och produktivitet, med syftet att hjälpa kunder att få ut så mycket som möjligt av sina investeringar i produktionsutrustning.

Tillsammans möjliggör de två lösningarna förutseende underhåll baserat på äkta produktionsstatus, effektiva processer för felrapportering till arbetsorder, effektiva lösningar för operatörsunderhåll och mycket mer.

Produkt- och serviceerbjudanden i i4.0-paradigmen

Digitaliseringen innebär påtagliga förändringar i de produkter som används i produktion. Bland annat genom att tillföra smarta sensorer eller kommunikationsenheter som tillhandahåller data i realtid om underhållsstatus och prestation hos varje hårdvarudel. Att samla in och tillgängliggöra data för praktisk användning kräver analytiska verktyg som bidrar till att optimera processer och resultat.

OPTIWARE kan hjälpa ditt företag att skapa den transparens som behövs för att kunna svara optimalt på dataflödet och se till att du löpande sparar in på driftskostnader och bidrar till branschens allmänna konkurrenskraft.