OPTIWARE PRODUKTER

LÄR KÄNNA AXXOS OEE OCH API PRO

Vad är API PRO: API PRO är OPTIWAREs ”out-of-the-box” EAM-mjukvarulösning, designad för att möta kraven från de tillverkningsföretagen som är verksamma inom Industri 4.0.

Vad gör det unikt: Det är det optimala systemet för att säkerställa en effektiv och digitaliserad underhållsprocess. Det hjälper företag att konsekvent leverera produkter av hög kvalitet och att minimera avbrottstiden i produktionen.

Varför du behöver det: API PRO är nästa generations EAM-mjukvarulösning. Det kommer med mängder av inbyggda funktioner och egenskaper, som tillsammans möjliggör upprätthållandet av en effektiv underhållsprocess.

Vad är AXXOS OEE: AXXOS OEE är OPTIWAREs toppmoderna lösning för produktionsövervakning. Den är designad för att förse er med en helhetsbild över er produktionseffektivitet, samt hjälpa dig identifiera förlustorsaker likväl som förbättringsmöjligheter.

Vad gör det unikt: AXXOS OEE-mjukvarulösning har ett starkt fokus på produktionsövervakning och optimering. Det gör det möjligt att lokalisera flaskhalsar i produktionen, hålla koll på tillgänglighet av tillgångar, fastställa OEE-värde per maskin, del eller order samt hitta de vanliga orsakerna till avbrott.

Varför du behöver du det: Med AXXOS OEE kan du få din utrustningseffektivitet att ligga ett steg före i visionen om Industri 4.0. Detta beror på att du kan integrera realtidsinformation om produktionen i din nuvarande och framtida digitala tillverkningsmiljö.

OPTIWARE

Optimizing Industry

OPTIWARE har ett starkt fokus på produktivitetsförbättringar och optimal användning av tillverkningsresurser. Genom att tillhandahålla uppkoppling av produktions-utrustning och effektiva verktyg för en effektiv uppföljning tillsammans med den mest flexibla EAM (Enterprise Asset Management)-lösningen på marknaden idag, möjliggör vi övergången till Industri 4.0.
OPTIWARE har levererat produktions-uppföljningssystemet AXXOS OEE och EAM-systemet API PRO i mer än 25 år. Baserat på en bred erfarenhet och utveckling i nära samarbete med våra kunder har AXXOS OEE och API PRO ett starkt fokus på effektivitet, driftsäkerhet och produktivitet, med syftet att hjälpa kunder att få ut så mycket som möjligt av sina investeringar i produktionsutrustning.
Tillsammans möjliggör de två lösningarna förutseende underhåll baserat på äkta produktionsstatus, effektiva processer för felrapportering till arbetsorder, effektiva lösningar för operatörsunderhåll och mycket mer.

Produkt- och serviceerbjudanden i i4.0-paradigmen

Digitaliseringen innebär påtagliga förändringar i de produkter som används i produktion. Bland annat genom att tillföra smarta sensorer eller kommunikationsenheter som tillhandahåller data i realtid om underhållsstatus och prestation hos varje hårdvarudel. Att samla in och tillgängliggöra data för praktisk användning kräver analytiska verktyg som bidrar till att optimera processer och resultat.
OPTIWARE kan hjälpa ditt företag att skapa den transparens som behövs för att kunna svara optimalt på dataflödet och se till att du löpande sparar in på driftskostnader och bidrar till branschens allmänna konkurrenskraft.