Aptean EAM API PRO Edition

Aptean EAM ACADEMY

Vi på Aptean har som målsättning att säkra att våra kunder får ut mesta möjliga av Aptean EAM underhållssystem, inte bara genom produktutveckling utan även genom att erbjuda bästa möjliga utbildning för användarna.

Genom Aptean Academy tar vi utbildningarna till en ny nivå. De olika utbildningsspåren av kurser leder till certifiering för olika roller i er organisation. Det säkerställer också att var och en har den nödvändiga kunskapen för att utföra sitt jobb på bästa möjliga sätt.

UTBILDNINGSSPÅR

Baserat på vilken roll du har i din verksamhet, kan du följa olika spår och nivåer av Aptean EAM utbildningskurser, vilket kommer att leda fram till en certifiering som certifierad användare av Aptean EAM.

Aptean EAM Academys kursschema är gjort så att det skall vara enkelt för dig att hitta den rätta kursen. Kursschemat används som verktyg, när du planerar din Aptean EAM utbildning.

Nivå 1 - grundkurser

Dessa kurser ger nya användare en överblick över Aptean EAM-systemet samt viktig baskunskap för mer avancerade kurser. Kurserna riktar sig till den vanliga användaren av systemet.

Nivå 2 - detaljerade kurser

På dessa kurser får man en insyn i affärsprocesser och funktionalitet och hur man använder Aptean EAM på ett mer detaljerat sätt. Målgruppen är nyckelanvändare för underhåll, förråd och inköp.

Nivå 3 - avancerade kurser

På dessa kurser är fokus att ge information på expertnivå i Aptean EAM-systemet. Målgrupperna är superanvändare och supervisor.

LIVSCYKELN

Aptean EAM Academy tar hänsyn till att dina behov varierar under olika faser av livscykeln för Aptean EAM. Oavsett om du implementerar, optimerar eller expanderar din Aptean EAM mjukvara, hjälper vår utbildningsstrategi dig att få kunskap och erfarenheter med Aptean EAM, så du kan få ut mesta möjliga av din investering.

Under implementeringsfasen, fokuserar våra utbildningslösningar på att tekniska och funktionella användare skall bli ”Aptean EAM smarta”. Med utbildning som antingen genomförs hos kunden eller i något av våra Aptean EAM Utbildningscentra, kommer ditt projektteam vara i stånd till att använda sin kunskap till att snabbare få din Aptean EAM-lösning konfigurerad och driftsatt.

Efterhand som du utökar din lösning genom att uppgradera eller lägga till nya funktioner, kan du också utnyttja API PRO Academy. Vi erbjuder utbildningslösningar som tillåter dig att fokusera på vad som är nytt eller ändrat så du inte behöver lägga tid på sådant som du redan vet.

Certifieringsprogram

Aptean EAM ACADEMY erbjuder ett utbildningsprogram som steg för steg kommer att leda fram till en certifiering som Aptean EAM certifierad användare, certifierad professionell eller certifierad expert. De olika Aptean EAM Academy-nivåerna leder fram till att man blir certifierad för olika Aptean EAM-roller. För att erhålla en certifiering, måste du genomgå ett prov som kommer att testa de kunskaper som du har tillgodogjort dig och följa det utbildningsspår som skall leda fram till önskad certifieringsnivå.

Academy kurser

Använd formuläret för att anmäla dig till en kurs. För detaljerad information om kursen, klicka på kursnumret. 

ACADEMY KURSER PÅ SVENSKA

Nedanstående kurser hålls på svenska och kan även vid behov hållas på engelska. Om du vill ha kurs i annat språk, så välj språk i huvudmenyn. Se till att du väljerAptean EAM under product interest i formuläret nedanför, välj sen den kurs du önskar gå.