AXXOS OEE ACADEMY

Varför lyckas vissa företag bättre än andra med att uppnå effektivitet och lönsamhet i sin produktion?

Investeringar i effektiva maskiner och stödsystem är en förklaring, bra ledarskap är en annan som är starkt kopplad till en tredje – en medveten satsning på kompetensutveckling.

Kurserna

Det är medarbetarna i företaget som ser till att alla produktionsresurserna utnyttjas på bästa sätt, som med motivation och rätt kompetens kan driva ett ständigt pågående förbättringsarbete. AXXOS OEE erbjuder en palett av schemalagda öppna kurser som var för sig eller kombinerade erbjuder möjligheter till kompetensutveckling för effektiv produktion.
Kursprogrammet består av två huvudområden:

 • Produktionsuppföljning med fokus på kompetens inom användandet av AXXOS OEE
 • Produktionsutveckling som fokuserar på teori och praktik inom förbättringsarbete

Kurserna vänder sig till medarbetare på alla positioner inom organisationen från operatörer till företagsledning.

– Skapa förutsättningar för konkurrenskraftig produktion – investera i kompetensutveckling

AXXOS OEE Systemutbildningar

Vi hjälper er att få ut maximal nytta av er investering och ger er fler möjligheter att utveckla verksamheten med hjälp av AXXOS OEE.

Förbättringsarbete

Lär er arbeta med Lean Produktion. Bygg upp kompetensen om verktyg och metoder för att kunna bedriva ett långsiktigt framgångsrikt förbättringsarbete.

Vårt populära utvecklingsprogram för förbättringsledare erbjuder möjligheter till fördjupad kompetens inom
produktionsutveckling. Utvecklingsprogrammet består av tre fristående utbildningar som alla leder till certifiering.

 1. Lean Bas
 2. Effektiv produktion
 3. 6-Sigma Green Belt

Förbättringsarbete Online

LEAN ACADEMY – online-utbildning

Vi vill hjälpa er att få ut mesta möjliga av er investering hos oss. Därför erbjuder vi tillsammans med vår partner Ronny Brandqvist, QDC en serie onlinekurser inom LEAN. Detta ger en möjlighet för kompetensutveckling även för medarbetare som har svårt för att ta sig ifrån sin arbetsplats.

En kombination av onlineutbildningar genom LEAN ACADEMY och en traditionell utbildning på toppen ger en optimal utbildningslösning. Vi vill erbjuda en effektiv och flexibel lösning med mycket värde för pengarna.

ACADEMY KURSER PÅ SVENSKA

Nedanstående kurser hålls i första hand på svenska, men kan även vid behov hållas på engelska.
Om du vill ha kurs i annat språk, så välj språk i huvudmenyn.
Se till att du väljer AXXOS OEE under ”Product Interest” i formuläret nedanför, välj sen den kurs du önskar gå.

AXXOS OEE Systemutbildningar

 
AXXOS OEE Super User | Online - Svenska 20-21 april, Online - Engelska 4-5 maj, 2020

Certifierad användar- och administratörsutbildning i AXXOS OEE och Operatörsunderhåll. Kursen är förlagd på ett OPTIWARE kontor och riktar sig till t.ex. produktionsledare/tekniker eller AXXOS OEE ansvariga som behöver en grundläggande kurs i att effektivt kunna använda, administrera och hantera AXXOS OEE, t.ex. maskininställningar, stopporsaker, mätprinciper och administera stopporsakskodning, ta ut komplexa och schemalägga rapporter för olika ändamål, administrera artikelregister, orders samt administrera, hantera operatörsunderhåll och andra standardfunktioner i AXXOS OEE och stödja operatörer i användandet av AXXOS OEE inom sin egen organisation.

Målgrupp

 • Produktionsledare/tekniker eller AXXOS OEE ansvariga inom organisationen

Förkrav

Inga

Syfte med kursen

 • Förstå grunderna i TAK/OEE mätning
 • Att man ska förstå och kunna nyttja effektivt de grundläggande funktionerna i AXXOS OEE
 • Kunna hantera olika grundläggande operatörsunderhållsscheman
 • Att man ska kunna administrera och hantera samtliga standardfunktioner i AXXOS OEE
 • Ta ut och schemalägga rapportproduktion för ett helt ansvarsområde för olika syften och funktioner
 • Kunna skapa olika grundläggande operatörsunderhållsscheman och hantera dessa

Innehåll

 • Introduktion OEE mätprinciper
 • Stopporsakskodning
 • Orderhantering
 • Kalenderhantering
 • Generera rapporter
 • Operatörsunderhåll
 • Analyze och Mobile
 • Administrera scheman/kalendrar och tillfälliga kalendernoteringar
 • Stopporsaker och typer
 • Grundläggande maskininställningar
 • Kassationsorsaker
 • Artiklar
 • Rättigheter
 • Inställningar
 • Rapporthantering
 • Operatörsunderhåll
 • Visualize
 • Certifiering

Kurslängd: 1,5 dag
Kursavgift online: 7 200 kr/deltagare eller 11 800 kr/2 deltagare

Utbildning hos kund offereras på begäran.

AXXOS OEE Report Designer | Online - Svenska 22-24 april, Online - Engelska 6-8 maj, 2020

Certifierad rapport utvecklings- och designkurs i AXXOS OEEs nya verktyg och rapportgenerator. Kursen är förlagd på ett OPTIWARE kontor alternativt annan lämplig utbildningslokal och riktar sig till t.ex. AXXOS OEE administratörer (Super Users) som kommer att ta fram anpassade egna rapportmallar i AXXOS OEE. Utbildningen är i första hand tekniskt inriktad mot att använda rapportmalls editorn, datamodeller, etc. för att kunna skapa egna rapportmallar åt intressenter inom sitt eget företag/koncern.

Målgrupp

 • AXXOS OEE administratörer (Super Users)

Förkrav

Synnerligen god IT kännedom och tekniskt lämplig grundkunskap. Lämplig bakgrund är t.ex. IT-tekniker eller motsvarande med minst certifierad AXXOS OEE Super User på version 4.5.0 eller högre version, eller av utbildare bedömd motsvarande tillräcklig kompetens för att kunna ta till sig den tekniskt inriktade utbildningen.

Syfte med Kursen

 • Att man skall efter genomförd utbildning och certifiering kunna själv ta fram och teknisk designer för företagsinterna rapportmallar och internt supportera kring användandet av dessa.

Innehåll

 • AXXOS OEE informationsarkitektur och teknisk uppbyggnad

  – Informationsarkitektur
  – Signalinsamlingsprinciper
  – Beräkningssätt för OEE och andra KPI:er/Mätetal
  – Genomgång av informationsmodellen för AXXOS OEE Rapporter

 • AXXOS OEE Report Designer Verktyg

  – Standardrapporter
  – Fristående nya mallar
  – Definiera urval
  – Struktur i rapportmallar

  – Arbeta med Grafer
  – Arbeta med tabell, listor och filter
  – Arbeta formler och tilläggsberäkningar
  – Avancerad filtrering
  – Visuell design
  – Färgstyrning från AXXOS OEE data

 • Distribuera rapportmallar till användare
 • Pedagogiskt genomförande av rapportmallsgenomgång
 • Support av tekniska frågor rörande rapportdesign
 • Uppföljning av utbildningsinsats/feedback

Kurslängd: 2,5 dagar
Kursavgift online: 22 500 kr/deltagare eller 36 000 kr/ 2 deltagare

Utbildning hos kund offereras på begäran.

AXXOS OEE Instructor

Certifierad instruktörsutbildning i AXXOS OEE samt Operatörsunderhåll för internutbildare, t.ex. inom en koncern. Kursen är förlagd på ett OPTIWARE kontor och riktar sig till t.ex. AXXOS OEE ansvariga som kommer att genomföra internutbildningar för interna administratörer och användare av AXXOS OEE samt fungera som intern AXXOS OEE expert. Utbildningen är i första hand pedagogiskt inriktad mot olika utbildnings- och expertsituationer och certifieringen är tidsbegränsad (normalt 3 år).

Målgrupp

 • AXXOS OEE ansvariga som ska genomföra internutbildningar för interna administratörer och användare
 • Interna AXXOS OEE experter

Förkrav

God IT kännedom, lämplig bakgrund är minst certifierad AXXOS OEE SuperUser på aktuell version.

Syfte med Kursen

 • Att man skall efter genomförd utbildning och certifiering kunna själv genomföra koncerninterna utbildningar inom samtliga grundläggande kursblock (Administratörs-, Rapport- och operatörsutbildningar)
 • Planera enklare ny/om-installation inom koncernen och verka som intern AXXOS OEE expert

Innehåll

 • AXXOS OEE informationsarkitektur och teknisk uppbyggnad

  – Informationsarkitektur

  – Signalinsamlingsprinciper
  – Beräkningssätt för OEE och andra KPI:er/Mätetal
  – Felsökning och felhantering av AXXOS OEE systemet

 • Utbildningsplanering

  – Anpassning av utbildningar mot olika målgrupper/syften

 • Pedagogiskt genomförande av

  – Administratörskurs, inklusive operatörsunderhåll
  – Rapportkurs
  – Operatörskurs med operatörsunderhåll

 • Uppföljning av utbildningsinsats/feedback
 • Deltagande i instruktörsnätverk samt information kring omcertifiering

Kurslängd: 2 dagar
Kursavgift: 10 000 kr/deltagare eller 18 000 kr/ 2 deltagare

Utbildning hos kund offereras på begäran.

AXXOS OEE Instructor - Recertification

En om-certifiering av instruktörsutbildningen i AXXOS OEE för internutbildare, t.ex. inom en koncern. Kursen är förlagd på ett OPTIWARE kontor och riktar sig till redan certifierade AXXOS OEE instruktörer som behöver uppdatera sin kompetens och certifiering. Om-certifieringen är tidsbegränsad (normalt 3 år).

Förkrav

Tidigare certifierad AXXOS OEE instruktör, samt lämplig bakgrund är minst certifierad AXXOS OEE administratör på aktuell version.

Syfte med Kursen

 • Att uppdatera sin kompetens och certifiering som intern instruktör i AXXOS OEE.

Innehåll

 • Nyheter och förändringar i AXXOS OEE informationsarkitektur och teknisk uppbyggnad
 • Förändringar i utbildningsinnehåll/instruktioner för

  – Administratörskurs, inklusive operatörsunderhåll
  – Rapportkurs
  – Operatörskurs med operatörsunderhåll

 • Uppföljning av utbildningsinsats/feedback

Kurslängd: 4 timmar

Första om-certifieringsomgången kommer i praktiken genomföras först 2020, då AXXOS OEE ACADEMY startade först 2017.

Utbildning hos kund offereras på begäran.

Förbättringsarbete

 
Utvecklingsprogram: Paketerbjudande

Vid anmälan till alla tre delarna i utvecklingsprogrammet kan ni ta del av paketerbjudandet. Efter genomgånget komplett program med alla tre delarna erhåller deltagarna ett diplom som förbättringsledare.

Betala endast 82 000 kr exkl moms för alla tre utbildningarna

 1. Lean Bas
 2. 6 Sigma Green Belt
 3. Effektiv Produktion

Utbildning offereras på begäran.

Utvecklingsprogram: Lean Bas

Block 1: 3 dagar
I denna kurs startar vi med Leanspelet och går därefter igenom vad Lean-konceptet går ut på med bakgrund, verktyg, begrepp och tänk.

Vi förklarar ex: olika flödestyper, Kaizen, SMED, Kan-Ban, Just In Time, värdeskapande flöden, kundperspektivet, 5S, medskapande medarbetare, rätt från början, standarder m.m. Man blandar föreläsningar med exempel, reflektioner och övningar.

Här får deltagarna också en hemuppgift som går ut på att bedöma ”lean-mognad” på det företag man arbetar.

Block 2: 3 dagar
Ort: Planeras efter deltagarnas hemort
(Vi är på någon av deltagarnas fabrik och provar tre bra lean-verktyg)

Dag 1 ägnar vi åt 5S där vi inleder med fördjupad teori innan deltagarna för testa 5S på en verklig process i form av revision samt reflektioner med övriga deltagare och kursledare.

Dag 2 fokuserar vi på SMED (Effektiva omställningar) där vi följer ett ställ/verktygsbyte och analyserar samt föreslår förbättringar.

Dag 3 gör vi en Värdeflödesanalys då vi följer en produkt/variant genom fabriken för att se vad som händer och var tiden tar vägen.

Kurslängd: 4 dagar (2 block)

Kursavgift: 29 400 kr exkl moms

Utbildning offereras på begäran.

Utvecklingsprogram: 6-Sigma Green Belt

Block 1

Vi studerar 6-Sigma konceptet med en massa klokskap, smart struktur och inte minst en mängd bra och användbara verktyg som deltagarna får prova insatta i rätt sammanhang.

DMAIC-strukturen är den röda tråden genom kursen och vi går igenom olika verktyg och begrepp så som:

Rotorsaker, kvalitetsfaktorer, pareto, histogram, variabeldiagram, FMEA, brainstorming, DOE, Insats-Nytta, pilotstudier, Poka-Yoke, Orsak-verkan, datatyper, stickprov, kategorisering, mätsystemsanalyser, processkartläggning, duglighet, kontrolldiagram, sambandsdiagram m.m.

Deltagarna erhåller vissa digitala mallar/verktyg efter genomgången kurs.

Kurslängd: 4 dagar
Kursavgift: 19 600 kr exkl moms

Utbildning offereras på begäran.

Utvecklingsprogram: Effektiv Produktion

Block 1: 3 dagar

Under denna första del av kursen går vi igenom vad det innebär med konkurrenskraftig produktion, produktionsutveckling, förluster, mätetal och faktainsamlingar.

Deltagarna ska få ökat medvetande för effektivitet, förluster/ potentialer i den egna verksamheten och förstå varför man ska jobba med dem.

Deltagarna får hemuppgift kopplat till vad vi gått igenom för att översätta tänket till de egna processerna.

Block 2: 3 dagar
Ort: Planeras efter deltagarnas hemort.
I den andra delen fortsätter man med praktiska faktainsamlingar på något av deltagande företagen. Man sammanställer, analyserar och presenterar det man kommit fram till.

Deltagarna får lära sig hur man kan göra för att samla in fakta samt praktisk erfarenhet då man är ute i verksamheten och ser förluster.

Deltagarna får hemuppgift

Block 3: 3 dagar
Ort: Planeras efter deltagarnas hemort
I den avslutande och sista kurstillfället arbetar vi med förbättringsplanering, team-arbete, tvärfunktionella förbättringsteam, organisation & styrning, målstyrning, KPI:er, styrkort, roller & ansvar m.m.

Deltagarna ska efter avslutad kurs veta vad och hur man kan göra för att eliminera förluster och optimera produktionen, samt ha koll och motverka att förluster ligger och jäser oupptäckta.

Kurslängd: Totalt 9 dagar (3 block)

Kursavgift: 44 100 kr exkl moms

Utbildning offereras på begäran.

SMED (teori + praktik)

Effektivare omställningar, verktygsbyten och FU är avgörande för att nå resultat inom Lean

Omställningar mellan olika produkter/varianter tar en allt större del av möjlig produktionstid och därmed ökar kraven på flexibilitet i produktionen. SMED är ett arbetssätt där man samlat en massa smarta strategier och metoder för att minimera omställningsförluster.

Den japanske ”förbättringsgurun” Shigeo Shingo var den som fick äran av att ha åstadkommit en enorm ställtidssänkning i ett pressverk där man gick från 3 veckors stillestånd till under 10 minuter, därav namnet Single digit Minute Exchange of Die.

Kursen beskriver de olika stegen för SMED och innehåller många exempel från verkliga fall.

Syfte med kursen

Att förstå vad SMED är samt praktiskt få prova verktyget.

Innehåll:

 • Teori SMED inkl. olika steg och strategier
 • Mätning av utgångsläge (praktiskt i era processer)
 • Teoretiskt föreslå förändringar samt påvisa värdet av dessa

Kurslängd: 1 dag
Kursavgifter: 5 900 kr exkl moms per deltagare

Utbildning offereras på begäran.

5S Introduktion

”Det enkla och svåra verktyget”, en del människor tycker att det bara är sunt förnuft och att det borde funka av sig självt. 5S är ett strukturerat arbetssätt som fortsätter efter garagerensningarna som ofta faller tillbaka till en röra.

Syfte med kursen

Att man får en klar bild av vad 5S är och hur man kan jobba med det för att få det att fungera långsiktigt.

Innehåll:

 • Teori 5S (Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Se till, syfte, exempel, goda råd)
 • Egenrevisioner för att bedöma nivån
 • Rundvandring på olika områden

Kurslängd: 1 dag
Kursavgifter: 5 900 kr exkl moms per deltagare

Utbildning offereras på begäran.

Värdeflödesanalys

Kartlägger varför ledtiderna är så långa! Vad ska man egentligen ändra på för att säkerställa leveranser i rätt tid?

Värdeflödesanalyser (VFA):

 • Ger en gemensam helhetsbild över flöden för olika produkter/komponenter/tjänster
 • Beskriver var all tid tar vägen och pekar på varför det är så
 • Ger siffror på: ledtider, genomloppstider, kapitalbindning mm

Syfte med kursen:

Att man ska förstå verktyget, vilka parametrar som påverkar samt praktiskt kunna genomföra och sammanställa en enklare VFA.

Innehåll:

 • Teori VFA
 • Val av produkt / komponent
 • Praktiskt arbete med kartläggning av ingående parametrar
 • Sammanställning

Kurslängd: 1 dag

Kursavgifter: 5 900 kr exkl moms per deltagare
Utbildning offereras på begäran.

TAK/OEE

Tidseffektivitet för maskiner och processer, en viktig del av Lean

Alla företag har stora förluster, även de bästa! En avgörande faktor är kunna se dessa förluster som potentialer för att utveckla verksamheten. Inte alltid så lätt, en del döljer sig väl. Kursen syftar till att skapa medvetenhet om vilka förluster som kan finnas och lära sig att se dessa genom att mäta.

Mätetalet TAK (svenska) / OEE (engelska) beskriver hur väl vi tar vara på våra tidsresurser och är mycket användbart, inte minst när man bryter ned det i dess ingående parametrar. Vi går igenom vad TAK/OEE är och hur man använder det, fällor och möjligheter. Under dagen ges många exempel från verkliga fall.

Syfte med kursen

 • Att man ska förstå vilka förluster/potentialer som kan finnas.
 • Veta vilka mätetal som beskriver dessa
 • Lära sig att räkna fram tidseffektivitet
 • Se nya möjligheter att utveckla sina processer

Innehåll:

 • Förluster
 • Tidseffektivitet
 • Mätetal
 • Verkliga exempel
 • Räkneövningar
 • Tillämpningar med fällor och möjligheter

Kurslängd: 1 dag
Kursavgifter: 5 900 kr exkl moms per deltagare

Utbildning offereras på begäran.

Effektiv Produktion Introduktion

TAK/OEE samt vad man kan göra åt förlusterna

Att klara av kunders krav på leveranssäkerhet och kvalitet samt vara konkurrenskraftig vid offerering och dessutom tjäna pengar, det är vad allt inom tillverkning handlar om.

En effektiv produktion är nyckeln till lönsamhet. Vi medvetandegör potentialerna, hur vi ser dessa och kan räkna ut effektivitetsnivåer samt beskriver hur man kan jobba bort förluster på bästa sätt.

Syfte med kursen

Att inspirera och utveckla kompetensen inom TAK/OEE.

Förmedla kunskapen om hur man kan arbeta för en

effektivare produktionsprocess.

Innehåll:

Dag 1 Förluster/Potentialer, TAK/OEE (se kurs ovan)

Dag 2 Hur man kan jobba för att eliminera förluster: Förbättringsteam, förlustanalyser, prioritering, organisation, styrning, roller & ansvar, ”produktion som en pulsåder”

Kurslängd: 2 dag
Kursavgifter: 9 800 kr exkl moms per deltagare

Utbildning offereras på begäran.

Leanspel

Leanspelet är ett utmärkt sätt att få insyn i vad Lean faktiskt är och står för. Det sker genom att man i grupp genomför diskussioner och tar beslut som utvecklar processerna. En utveckling från tämligen undermåliga sådana med missnöjda kunder och dåliga resultat till att klara av kundens krav och skapa goda resultat. Det genom att jobba smartare och stressa mindre.

Syfte med kursen

Att skapa en gemensam bild av Lean (vad är det och till vilken nytta?) Under spelet och de efterföljande reflektionerna skapas medvetenhet om potentialer i de egna processerna. Inte minst är det en rolig inspirerande dag på jobbet med effekten är att avdramatisera och ger en positiv bild av Lean.

Innehåll:

 • Leanspelet inklusive diskussioner samt inflikade ”mini-föreläsningar” av kursledaren
 • Reflektioner om vad som gjorde skillnad
 • Självreflektion för vad man direkt ser kan överföras till de egna processerna

Kurslängd: 1 dag
Kursavgifter: 5 900 kr exkl moms per deltagare

Utbildning offereras på begäran.

Lean introduktion för ledningsgrupper

Hur kan Lean bli en naturlig del av vardagen?

Lean kan kort beskrivas som att man tar vara på sina resurser på ett klokt och varaktigt sätt. Allt ska leda till en hållbar, konkurrenskraftig verksamhet som långsiktigt klarar av kunders krav och skapar goda resultat genom att jobba smartare och stressa mindre.

Syfte med kursen

Att skapa en gemensam bild av en ”Lean organisation”, (vad är det och till vilken nytta?) samt medvetenhet om ledningens roll.

Innehåll:

 • Leanöversikt
 • En kontinuerlig Lean organisation, (styrning, roller, ansvar, utveckling)
 • Självreflektion för var organisationen befinner sig idag och föreslagna prioriterade insatser

Kurslängd: 1 dag
Kursavgifter: 5 900 kr exkl moms per deltagare

Utbildning offereras på begäran.

Förbättringsarbete Online

 

BOKA UTBILDNING