The powerful EAM solution for modern industry

API PRO är underhållssystemet för en effektiv underhållsprocess, effektiv hantering av anläggningsinformation samt ökad driftsäkerhet, tillgänglighet och effektivitet. API PRO är marknadens mest flexibla EAM-lösning.

De största fördelarna av att använda API PRO

Undvik dyra avbrott

Gör att du får full kontroll över din underhållsprocess och därmed minskar antalet oplanerade driftavbrott.

Snabb tillgång till KPI:er

Gör att det lätt att ta fram relevanta nyckeltal och ger full översikt över vad som fungerar i din anläggning och vad som behöver åtgärdas.

Öka effektiviteten i underhållsprocessen

Förbättrar användningen av underhållsresurser vilket i sin tur leder till färre arbetstimmar och lägre kostnader.

Utnyttja anläggningen optimalt

Bildar ett stabilt ramverk för en smidig och effektiv drift med färre oplanerade avbrott.

1

Flexibilitet för att kunna möta dina behov

Erbjuder en fullt skalbar modullösning med en unik förmåga att växa med behoven i organisationen.

Produktionsstabilitet

Ökar driftsäkerheten och förutsägbarheten hos produktionsenheter så att planerade resultat uppnås.

Minska kapitalbindning

Ger er full kontroll och översikt över ert reservdelslager vilket i sin tur optimerar de resurser som ligger bundna i lager.

A

Snabb implementering

Erbjuder en snabb och enkel implementering tack vare en unik kombination av innovativa mjukvarulösningar och flera års erfarenhet av lyckade implementeringsprocesser.

Några viktiga egenskaper

Visuell planering

De effektiva planeringsfunktionerna gör det enkelt att planera för förebyggande och korrigerande arbete på ett användarvänligt sätt. Den visuella planeringsmodulen tillhandahåller en enkel översikt över arbetsbelastning, tillgängliga resurser och använd kapacitet. På en och samma skärm.

Planering över flera anläggningar

API PROs arkitektur möjliggör stöd för hantering av flera anläggningar med ekonomiska transaktioner i olika valutor, underhållsarbete i olika tidzoner och data på flera språk. Allt i en och samma databas. Det innebär att du kan dela reservdelar och viktiga data mellan olika anläggningar. Med API PRO kan de olika systemalternativen konfigureras globalt, per anläggning eller per användare.

Mobilt underhåll

Med API PRO-apparna för iPhone/iPad och Android kan personalen utföra sina underhållsaktiviteter både online och offline. Apparna ger snabb tillgång till teknisk dokumentation, mer korrekt registrerade resultat och effektiv kommunikation med bilder och beskrivning av utfört arbete.

Analys och rapportering

API PRO är verktyget för organisationer som fokuserar på ständig förbättring av underhållsprocessen, tillgänglighet av utrustning, användning av tillgångar och minskning av underhållskostnader. Modulen förser användaren med flexibla analysverktyg som ger möjlighet att analysera information om teknik, ekonomi och organisation i flera olika dimensioner.

API PRO certified as SAP Integration partner.
We are excited to announce that our enterprise asset management solution api pro has been awarded with a sap integration certification as a result of api pro’s seamless integration with sap erp.

Integration med ERP och tekniska system

Integrationsmodulen i API PRO inkluderar standardkomponenter för en flexibel integration med ERP-system. Den erbjuder också konfigurerbar import/export via filer eller webbtjänster och verktyg för att samla in data från teknisk utrustning, som kan användas för övervakning av arbetsmiljön i en Industri 4.0-miljö.

Vi behövde en helhetslösning som kan hantera komplexiteten i produktionsanläggningarna och relationen mellan produktions- och underhållsprocesser. Därför valde vi API PRO från OPTIWARE.

Bernward Ulm

Project manager - Competence Center Engineering, Mondi Business Paper Holding

Tack vare vår affärsmodell och API PRO har vi nu tydliga KPI:er. Vi ser var vi lägger pengarna och kan hitta möjligheter att jobba ännu mer effektivt.

Marc Desmons

Director Mechanical Services, Terminal Investment Limited (TIL)

Mondi Business Paper valde en integrerad lösning med SAP och API PRO för att säkerställa starka synergier mellan produktion och underhåll. Detta resulterade i en integrerad lösning mellan produktion och underhåll samt, bland annat, enkel tillgång till data, mycket tidssparande och högre datakvalitet. Ladda ner casehistorien.

*Mondi är en internationell förpackning- och pappersföretag med cirka 25,000 anställda i mer än 30 länder..

TIL såg en en omedelbar avkastning på investering med API PRO, vilket bland annat resulterade i reducerat antal onödiga köp med hjälp av lagernivåvarningar, reducerad avbrottstid på tillgångarna tack vare de rätta delarna och personalplanering samt mindre utgångna inventarier och lager som minskar i värde.

*TIL är en av världens största operatörer inom containerterminaler med materiella kapitalandelar i 24 driftsterminaler och 1 utvecklingsterminal.

Var med på Industri 4.0-tåget

OPTIWARE tillhandahåller en kombinerad EAM- och OEE-lösning som är speciellt utvecklad för att uppfylla dina behov, och ge dig ett försprång inom Industri 4.0.

Konsultera en expert

Huvudegenskaper

N
Mobil hantering av arbetsprocess

 

N
Heltäckande hantering av reservdelar med hjälp av streckkoder och QR-koder

 

N
ERP-integration

 

N
Flexibel skärmdesign och användarsystem

 

N
Centraliserad konfigurering av flera anläggningar

 

N
Inspektion och kalibrering

 

N
Resurshantering inklusive kunskaper och skift

 

N
Arbetstillstånd

 

N
Inköp från leverantörskataloger eller webbutiker

 

N
Mallar för analyser och standardrapporter

 

Underhållsstyrning
FunktionBeskrivning
Preventive maintenanceSchedule timer-based or counter-based periodic work orders
Corrective maintenanceCreate and manage planned and unplanned work orders
Condition based maintenanceWork orders based on automatic or manual registration of equipment conditions
Job orderingEase access to creation of job requests
Work order templatesGenerate work orders from templates
Work instructionsStep-by-step descriptions on how to perform maintenance work
Resource planningPlan specific work suppliers for specific parts of work order. Plan non-human resources such as trucks or tools.
Time registrationTrack all time and cost used for maintenance work
Visual planningGraphical overview of pending work orders, available resources and work capacity
Incident reportingRegister events or incidents as notifications which can later be added to work orders
Shift log bookManage shift responsibility and register events during shift
Inspection roundsCombine inspection, lubrication or measurement activities into inspection rounds
Project managementTrack maintenance projects with detailed budgeting and forecasting functionality
CalibrationPeriodic calibration of maintenance objects and control equipment
Customer invoiceCreate invoices for work completed for your customers
Skills and qualification managementEnsure that the maintenance work is performed by people with the right qualifications. Keep track of the skills and training certificates of your work suppliers.
Mobile work order managementRegister maintenance work everywhere using your smartphone – even when without a network connection
Mobile inspection roundsRegister inspection activities everywhere using your smartphone – even when without a network connection
Permit to workAdministration and approval of work permits for critical maintenance work. Including isolation and normalization activities (lock out and tag out)
Materialstyrning
FunktionBeskrivning
Stock controlComplete stock control system for spare parts
BarcodingCreate barcode labels for equipment, spares, work suppliers, etc. and use barcode reading for reliable data entry.
eCl@ss spare part classificationImplement a standard classification system and improve your material management.
Spare part reservationReserve spare parts for work orders
Internal purchase requestsCreate request for purchase of spare parts or services
Accumulation of purchase needsEasy overview of purchase requests and stock items below minimum.
Purchase ordersManage and print purchase orders from API PRO and purchase directly from work orders or projects.
Supplier agreementsManage agreements with details about discount and delivery times.
Supplier catalogsImport spare part catalogs from suppliers and create purchase orders directly from catalogs.
Web shop purchasingAPI PRO support punch-out technology and enables you to create purchase orders directly from your suppliers web-shop
Delivery registrationFollow up on ordered items and register goods delivered.
Invoice registrationRegister invoices and automatically modify spare part prices
Mobile stock controlMobile PDA with support for stock inventory, spare part issuing and movements between stocks
Övriga nyckelfunktioner
FunktionBeskrivning
Multi-level plant structureBuild your asset structure with positions and maintenance objects with unlimited number of plant structure levels.
Graphical navigatorUse images of your plant or your workflows to create easy navigation for your users.
Graphical dashboardOnline overview of alarms, scheduled or unplanned work orders with graphical elements
Screen-designerAll screens in API PRO can be designed for each user group in the system.
Tools managementKeep track of where you tools are and who are using them
Document managementAPI PRO contains a full document management system with revision control and permission management.
Web-based job requestCreate job requests and notifications directly from your Intranet with the Job Request Portal
Financial controlFull financial control of maintenance costs with multiple financial dimensions
Budgets and forecastingBudgets and forecasting of projects and work orders
Customizable reportsUse Crystal Reports to customize your own reports
MessagingAutomatic generation of messages to users based on maintenance events
Analytics/Business IntelligenceFull business intelligence analytics modules based on QlikView
ERP IntegrationStandard import/export tools and web services specially developed for integration with ERP
Data importImport data from external systems
Data exportUse the export tool for automatic scheduled export of data to external systems
Industrial interface (OPC)Enable true condition based maintenance by interfacing to monitoring systems with OPC
Change loggingTrack changes made in part of the plant structure where change logging is enabled.
Permission managementFlexible control of user permissions for all parts of API PRO
Flexible user managementUnlimited user groups
Language support23 languages and support multi-language data
Multiple plantsMultiple legal units and multiple plants in same database
Multi time zoneUse API PRO in different time zones
Multiple currenciesMultiple currencies for financial transactions depending on legal unit.

Detta får du med API PRO EAM

N

Undvik dyra avbrott

 

N

Öka effektiviteten i underhållsprocessen

 

N

Flexibilitet för att kunna möta behoven hos din organisation

 

N

Produktionsstabilitet

 

N

Snabb implementering

 

N

Minska underhållskostnaderna

 

N

Snabb tillgång till era produktions-KPIer

 

N

Optimera tillgångsprestationen

 

N

Ökad enhetlighet med regelverk

 

N

Säkerställa pålitliga data och dokumentation

 

N

Optimera upphandlingsprocessen