Aptean EAM API PRO Edition

The powerful EAM solution for modern industry

Aptean EAM är underhållssystemet för en effektiv underhållsprocess, effektiv hantering av anläggningsinformation samt ökad driftsäkerhet, tillgänglighet och effektivitet. Aptean EAM är marknadens mest flexibla EAM-lösning.

De största fördelarna av att använda Aptean EAM

Undvik dyra avbrott

Gör att du får full kontroll över din underhållsprocess och därmed minskar antalet oplanerade driftavbrott.

Snabb tillgång till KPI:er

Gör att det lätt att ta fram relevanta nyckeltal och ger full översikt över vad som fungerar i din anläggning och vad som behöver åtgärdas.

Öka effektiviteten i underhållsprocessen

Förbättrar användningen av underhållsresurser vilket i sin tur leder till färre arbetstimmar och lägre kostnader.

Utnyttja anläggningen optimalt

Bildar ett stabilt ramverk för en smidig och effektiv drift med färre oplanerade avbrott.

1

Flexibilitet för att kunna möta dina behov

Erbjuder en fullt skalbar modullösning med en unik förmåga att växa med behoven i organisationen.

Produktionsstabilitet

Ökar driftsäkerheten och förutsägbarheten hos produktionsenheter så att planerade resultat uppnås.

Minska kapitalbindning

Ger er full kontroll och översikt över ert reservdelslager vilket i sin tur optimerar de resurser som ligger bundna i lager.

A

Snabb implementering

Erbjuder en snabb och enkel implementering tack vare en unik kombination av innovativa mjukvarulösningar och flera års erfarenhet av lyckade implementeringsprocesser.

Några viktiga egenskaper

Visuell planering

De effektiva planeringsfunktionerna gör det enkelt att planera för förebyggande och korrigerande arbete på ett användarvänligt sätt. Den visuella planeringsmodulen tillhandahåller en enkel översikt över arbetsbelastning, tillgängliga resurser och använd kapacitet. På en och samma skärm.

Planering över flera anläggningar

Aptean EAMs arkitektur möjliggör stöd för hantering av flera anläggningar med ekonomiska transaktioner i olika valutor, underhållsarbete i olika tidzoner och data på flera språk. Allt i en och samma databas. Det innebär att du kan dela reservdelar och viktiga data mellan olika anläggningar. Med Aptean EAM kan de olika systemalternativen konfigureras globalt, per anläggning eller per användare.

Mobilt underhåll

Med Aptean EAM apparna för iPhone/iPad och Android kan personalen utföra sina underhållsaktiviteter både online och offline. Apparna ger snabb tillgång till teknisk dokumentation, mer korrekt registrerade resultat och effektiv kommunikation med bilder och beskrivning av utfört arbete.

Analys och rapportering

Aptean EAM är verktyget för organisationer som fokuserar på ständig förbättring av underhållsprocessen, tillgänglighet av utrustning, användning av tillgångar och minskning av underhållskostnader. Modulen förser användaren med flexibla analysverktyg som ger möjlighet att analysera information om teknik, ekonomi och organisation i flera olika dimensioner.

Aptean EAM certified as SAP Integration partner.
We are excited to announce that our enterprise asset management solution Aptean EAM has been awarded with a sap integration certification as a result of Aptean EAM’s seamless integration with sap erp.

Integration med ERP och tekniska system

Integrationsmodulen i Aptean EAM inkluderar standardkomponenter för en flexibel integration med ERP-system. Den erbjuder också konfigurerbar import/export via filer eller webbtjänster och verktyg för att samla in data från teknisk utrustning, som kan användas för övervakning av arbetsmiljön i en Industri 4.0-miljö.

Vi behövde en helhetslösning som kan hantera komplexiteten i produktionsanläggningarna och relationen mellan produktions- och underhållsprocesser. Därför valde vi API PRO från OPTIWARE.

Bernward Ulm

Project manager - Competence Center Engineering, Mondi Business Paper Holding

Tack vare vår affärsmodell och API PRO har vi nu tydliga KPI:er. Vi ser var vi lägger pengarna och kan hitta möjligheter att jobba ännu mer effektivt.

Marc Desmons

Director Mechanical Services, Terminal Investment Limited (TIL)

Mondi Business Paper valde en integrerad lösning med SAP och API PRO för att säkerställa starka synergier mellan produktion och underhåll. Detta resulterade i en integrerad lösning mellan produktion och underhåll samt, bland annat, enkel tillgång till data, mycket tidssparande och högre datakvalitet. Ladda ner casehistorien.

*Mondi är en internationell förpackning- och pappersföretag med cirka 25,000 anställda i mer än 30 länder..

TIL såg en en omedelbar avkastning på investering med API PRO, vilket bland annat resulterade i reducerat antal onödiga köp med hjälp av lagernivåvarningar, reducerad avbrottstid på tillgångarna tack vare de rätta delarna och personalplanering samt mindre utgångna inventarier och lager som minskar i värde.

*TIL är en av världens största operatörer inom containerterminaler med materiella kapitalandelar i 24 driftsterminaler och 1 utvecklingsterminal.

Var med på Industri 4.0-tåget

Aptean tillhandahåller en kombinerad EAM- och OEE-lösning som är speciellt utvecklad för att uppfylla dina behov, och ge dig ett försprång inom Industri 4.0.

Konsultera en expert

Huvudegenskaper

N
Mobil hantering av arbetsprocess

 

N
Heltäckande hantering av reservdelar med hjälp av streckkoder och QR-koder

 

N
ERP-integration

 

N
Flexibel skärmdesign och användarsystem

 

N
Centraliserad konfigurering av flera anläggningar

 

N
Inspektion och kalibrering

 

N
Resurshantering inklusive kunskaper och skift

 

N
Arbetstillstånd

 

N
Inköp från leverantörskataloger eller webbutiker

 

N
Mallar för analyser och standardrapporter

 

Underhållsstyrning
Funktion Beskrivning
Preventive maintenance Schedule timer-based or counter-based periodic work orders
Corrective maintenance Create and manage planned and unplanned work orders
Condition based maintenance Work orders based on automatic or manual registration of equipment conditions
Job ordering Ease access to creation of job requests
Work order templates Generate work orders from templates
Work instructions Step-by-step descriptions on how to perform maintenance work
Resource planning Plan specific work suppliers for specific parts of work order. Plan non-human resources such as trucks or tools.
Time registration Track all time and cost used for maintenance work
Visual planning Graphical overview of pending work orders, available resources and work capacity
Incident reporting Register events or incidents as notifications which can later be added to work orders
Shift log book Manage shift responsibility and register events during shift
Inspection rounds Combine inspection, lubrication or measurement activities into inspection rounds
Project management Track maintenance projects with detailed budgeting and forecasting functionality
Calibration Periodic calibration of maintenance objects and control equipment
Customer invoice Create invoices for work completed for your customers
Skills and qualification management Ensure that the maintenance work is performed by people with the right qualifications. Keep track of the skills and training certificates of your work suppliers.
Mobile work order management Register maintenance work everywhere using your smartphone – even when without a network connection
Mobile inspection rounds Register inspection activities everywhere using your smartphone – even when without a network connection
Permit to work Administration and approval of work permits for critical maintenance work. Including isolation and normalization activities (lock out and tag out)
Materialstyrning
Funktion Beskrivning
Stock control Complete stock control system for spare parts
Barcoding Create barcode labels for equipment, spares, work suppliers, etc. and use barcode reading for reliable data entry.
eCl@ss spare part classification Implement a standard classification system and improve your material management.
Spare part reservation Reserve spare parts for work orders
Internal purchase requests Create request for purchase of spare parts or services
Accumulation of purchase needs Easy overview of purchase requests and stock items below minimum.
Purchase orders Manage and print purchase orders from API PRO and purchase directly from work orders or projects.
Supplier agreements Manage agreements with details about discount and delivery times.
Supplier catalogs Import spare part catalogs from suppliers and create purchase orders directly from catalogs.
Web shop purchasing API PRO support punch-out technology and enables you to create purchase orders directly from your suppliers web-shop
Delivery registration Follow up on ordered items and register goods delivered.
Invoice registration Register invoices and automatically modify spare part prices
Mobile stock control Mobile PDA with support for stock inventory, spare part issuing and movements between stocks
Övriga nyckelfunktioner
Funktion Beskrivning
Multi-level plant structure Build your asset structure with positions and maintenance objects with unlimited number of plant structure levels.
Graphical navigator Use images of your plant or your workflows to create easy navigation for your users.
Graphical dashboard Online overview of alarms, scheduled or unplanned work orders with graphical elements
Screen-designer All screens in Aptean EAM can be designed for each user group in the system.
Tools management Keep track of where you tools are and who are using them
Document management Aptean EAM contains a full document management system with revision control and permission management.
Web-based job request Create job requests and notifications directly from your Intranet with the Job Request Portal
Financial control Full financial control of maintenance costs with multiple financial dimensions
Budgets and forecasting Budgets and forecasting of projects and work orders
Customizable reports Use Crystal Reports to customize your own reports
Messaging Automatic generation of messages to users based on maintenance events
Analytics/Business Intelligence Full business intelligence analytics modules based on QlikView
ERP Integration Standard import/export tools and web services specially developed for integration with ERP
Data import Import data from external systems
Data export Use the export tool for automatic scheduled export of data to external systems
Industrial interface (OPC) Enable true condition based maintenance by interfacing to monitoring systems with OPC
Change logging Track changes made in part of the plant structure where change logging is enabled.
Permission management Flexible control of user permissions for all parts of API PRO
Flexible user management Unlimited user groups
Language support 23 languages and support multi-language data
Multiple plants Multiple legal units and multiple plants in same database
Multi time zone Use Aptean EAM in different time zones
Multiple currencies Multiple currencies for financial transactions depending on legal unit.

Detta får du med Aptean EAM

N

Undvik dyra avbrott

 

N

Öka effektiviteten i underhållsprocessen

 

N

Flexibilitet för att kunna möta behoven hos din organisation

 

N

Produktionsstabilitet

 

N

Snabb implementering

 

N

Minska underhållskostnaderna

 

N

Snabb tillgång till era produktions-KPIer

 

N

Optimera tillgångsprestationen

 

N

Ökad enhetlighet med regelverk

 

N

Säkerställa pålitliga data och dokumentation

 

N

Optimera upphandlingsprocessen

 

Läs mer om EAM

Industry 4.0 – Beyond the Hype!

Industry 4.0 – Beyond the Hype!

Industry 4.0 – Beyond the Hype! Consider for a moment this one statistic, a 10% increase in your OEE will increase profits by more than 20%! It is true that there is a lot of noise and hype around Industry 4.0, but this does not take away from the fact that it is real...
CMMS-EAM-OEE-TPM An alphabet cocktail

CMMS-EAM-OEE-TPM An alphabet cocktail

CMMS-EAM-OEE-TPM An alphabet cocktail – An alphabet cocktail for manufacturing, maintenance and production The goal of any manufacturer and production organization is fairly simple, get the most out of your equipment (assets), while producing quality goods. So how and...