Aptean EAM API PRO Edition

EAM Analyser och Rapportering

Värdestyrt Underhåll

Underhållsorganisationer runt om i världen står inför utmaningen att kontinuerligt öka tillgången på utrustning, förbättra tillgångens utnyttjande och minska underhållskostnaderna. För att underlätta denna process är det nödvändigt att utnyttja informationen som skapats i underhållsprocessen på ett effektivt sätt. Aptean EAM Analytics är en öppen och flexibel affärsintelligenslösning som erbjuder en omfattande KPI-analys som fungerar som ett verktyg för kontinuerlig förbättring av underhållsaktiviteter och tillgångsförmåga.

Aptean EAM Analytics använder datan som är registrerad i Aptean EAM för att räkna ut väsentliga tekniska, ekonomiska och organisatoriska prestandaindikatorer som sedan kan analyseras i flera dimensioner. KPI-datan är lagrad i en öppen InfoCube-databas, och är åtkomlig för ytterligare analysering och rapportering.

Aptean EAM Analytics adderar flexibilitet och integrationsmöjligheter till din Aptean EAM-lösning

  • Integration med existerande lagringslösningar för data
  • Kombinerade underhålls- och finans-KPIer baserade på data från ert ERP-system
  • Stödjer OpenEdge Progress, MSSQL, Oracle och XML
  • Fördefinierad analys i QlikView
  • Exportera till Excel, csv, clipboard och bildfiler
  • Webbåtkomst för flera användare till Qlikview analyser
  • Djupdyk i detaljerna för individuella transaktioner

Dynamisk Analys Baserad på QlikView

Aptean EAM Analytics-rapporter baseras på QlikView och ger användaren flexibla verktyg för att skapa anpassade rapporter och analyser, utöver de många fördefinierade analyserna som ingår i modulen.

De olika KPI-erna kan analyseras och grupperas efter jobbtyp, arbetsleverantör, webbplats, projekt, kostnadstyper etc. Alla värden kan också grupperas efter tidsperioder som år, kvartal och månad för att visualisera trender inom en viss tidsperiod. Djupdyk för att se detaljer och individuella transaktioner bakom trenderna.

Exempel på analysrapporter i Aptean EAM Analytics

Underhållskostnader

Få en snabb översikt över dina underhållskostnader genom att se historiska trender. Djupdyk i kostnader av specifika delar av din fabrik och under den tidsperiod du är intresserad av.

Följ Underhållsplanen

Månadsöversikt över planerade timmar jämfört med registrerade timmar för periodiska förebyggande underhållsarbeten. Kontrollera att din organisation följer de bestämda underhållsplanerna.

Finansiell Analys

Välj från ett brett utval av KPIer och dimensioner och skapa din egen pivottabell med den hjälp av den flexibla sektionen för finansanalys.

Utveckling av Lagervärde

Ger en grafisk översikt över era lagervärden för reservdelar. Få en snabb översikt över värden för olika månader och för specifika lager, reservdelsgrupper eller för enskilda reservdelar.

Effektiv Förbrukning av Reservdelar

Den flexibla tabellanalysen för lagervärde gör det möjligt att spåra KPIer, såsom antalet produkter i ”överskottslagret” eller de ”utgångna lagret”, och värdet av dessa reservdelar över tiden.

Planera Utförande

Med ”Done on time” -analysen kan du enkelt övervaka och analysera planeringseffektiviteten. Djupdyk  i detaljer om när och var i organisationen arbeten utförs som planerat.

Vad du får med Aptean EAM

N

Undvik dyra avbrott

 
N

Öka effektiviteten i underhållsprocessen

 
N

Flexibilitet för att kunna möta behoven hos din organisation

 
N

Produktionsstabilitet

 
N

Snabb implementering

 
N

Minska underhållskostnaderna

 
N

Snabb tillgång till era produktions-KPIer

 
N

Optimera upphandlingsprocessen

 
N

Ökad enhetlighet med regelverk

 
N

Säkerställa pålitliga data och dokumentation

 
N

Optimera upphandlingsprocessen