Aptean EAM API PRO Edition

Integration

En integrerad lösning för ett underhållssystem kräver enkelhet och öppenhet mot andra informationssystem inom företaget.

Aptean EAM underhållssystem är optimerat för enkel systemintegration tack vare sin öppna struktur och specifika moduler för export och import av data. Aptean EAM har framgångsrikt integrerats med tillståndsövervakningssystem, dokumenthanteringssystem, styrsystem, affärssystem, HR-system och många andra externa system.

Idag bygger de flesta Aptean EAM-gränssnitt på användningen av web-service, vilka i allt högre utsträckning blir industristandard för hur öppna system ska kunna kommunicera med varandra.

Databasstrukturen och den särskilda transaktionshanteringen med full debet-/kreditkontroll har specialutvecklats för ett kontrollerat datautbyte med externa system.

Integration med affärssystem

Underhållssystemen hanterar funktioner av avgörande betydelse för företagen. Detta har resulterat i att många affärssystem idag även erbjuder funktioner för underhållsstyrning. Fördelarna med att använda ett system för underhållsstyrning är dock starkt kopplade till hur framgångsrikt man lyckas få den tekniska personalen att ta systemet till sig.

Ekonomisystemet utgör ofta mallen för affärssystemet. Aptean EAM underhållssystem däremot är specialdesignat av ingenjörer i syfte att svara mot behoven hos den tekniska personalen.

Gränssnitt för SAP och andra ledande affärssystem

För att skapa den effektivaste systemintegrationen på anläggningen har vi designat Aptean EAM underhållssystem för att dela affärsprocesser med affärssystem. Referenslistan över gränssnitt innehåller de flesta kända affärssystem. Vi levererar t ex driftsklara SAP-gränssnitt till överkomliga priser som använder en konfigurerbar integrationsplattform (middleware) och kommunicerar med SAP via interna SAP Idocs. Vi levererar även gränssnitt för Oracle Financials, Microsoft Dynamics/Axapta, Navision, Movex och Baan.

Vi låter våra kunder avgöra vilka affärsprocesser i deras underhållssystem som ska hanteras i Aptean EAM och vilka som ska hanteras i deras affärssystem. De affärsprocesser som framförallt är aktuella i detta sammanhang är: lagerstyrning, inköps- och fakturahantering. Vår verktygslåda innehåller de komponenter som krävs för att bygga gränssnitt som stöder alla typer av mönster för att dela affärsprocesser mellan underhållssystemet och affärssystemet.

I vissa fall har kunden bestämt sig för att använda sig av affärssystemets inköpsfunktion, vilket innebär att inköpsbehovet normalt överförs som en inköpsanmodan från Aptean EAM. I de flesta av dessa fall “äger” Aptean EAM reservdelslagret, även om det händer att affärssystemets lagerstyrning fjärrstyrs av Aptean EAM. Ur användarsynpunkt innebär detta att alla funktioner som används av personalen på golvet sköts i Aptean EAM. Användaren märker inte ens att han eller hon arbetar i två system.

Aptean EAM-certifierad SAP Integration Partner

Vi är glada att kunna meddela att vårt EAM-/underhållssystem har tilldelats en SAP-integrationscertifiering tack vare Aptean EAMs sömlösa integration med SAP ERP.

Industriella gränssnitt

OPC-klient

Via modulen för industriellt gränssnitt kan Aptean EAM underhållssystem integreras med alla typer av automationssystem (tillståndskontroll, visualisering, processhantering osv).

Med OPC-teknik är det också möjligt att använda ett onlinegränssnitt för underhåll av maskiner och utrustning. Med den integrerade OPC-klienten ansluter Aptean EAM till en OPC-server, vilket gör informationen i styrsystemet tillgängligt i Aptean EAM. Tack vare det standardiserade gränssnittet krävs ingen programmering för att upprätta anslutningen.

Tillståndsbaserat underhåll

OPC-anslutningen kan användas för insamling av data, t ex mätningar för tillståndskontroll eller motsvarande, för Aptean EAM inspektionssystem. Här är det även möjligt med insamling av drifttider från produktionsutrustning.

Jämfört med manuell insamling av dessa data, är detta mycket tidsbesparande samtidigt som det gör det ekonomiskt överkomligt att arbeta med förebyggande underhållsintervall baserat på produktionstid snarare än kalendertid. Här hjälper OPC-anslutningen dig att skapa en mer förutsägbar underhållsstrategi genom att rekommendera dig att byta från kalendertid till produktionstid baserat på förebyggande underhåll. Detta är det viktigaste steget mot ökad tillgänglighet i dina produktionslinjer och sänkta underhållskostnader.

Vidare kan data i automatiseringssystemet användas för att utlösa larm i Aptean EAM. Om t ex temperaturen blir för hög på ett visst mätställe, aktiverar Aptean EAM en fördefinierad uppgift som en ny arbetsorder.

Internet of Things (IoT)

Med industrins Internet of Things – även förutspått att bli den fjärde industriella revolutionen – har tiden kommit för den smarta fabriken online. Målet är produktion med kortare anpassnings- och ledtider, färre fel och ökad flexibilitet. Med Aptean EAM kan du dra nytta av IoT för att öka konkurrenskraften.

Trådlösa sensorer för tillståndskontroll kombinerat med moderna IT-lösningar och analysverktyg kan hjälpa dig att förutspå prestandamönster hos utrustningen. Data från dessa IoT-baserade smarta tjänster kan användas för att skicka meddelanden till Aptean EAM via standardinternetprotokoll och utlösa tillståndsbaserade arbetsorder.

Detta får du med Aptean EAM

N

Undvik dyra avbrott

 
N

Öka effektiviteten i underhållsprocessen

 
N

Flexibilitet för att kunna möta behoven hos din organisation

 
N

Produktionsstabilitet

 
N

Snabb implementering

 
N

Minska underhållskostnaderna

 
N

Snabb tillgång till era produktions-KPIer

 
N

Optimera tillgångsprestationen

 
N

Ökad enhetlighet med regelverk

 
N

Säkerställa pålitliga data och dokumentation

 
N

Optimera upphandlingsprocessen