Aptean EAM API PRO Edition

Planering Över Flera Anläggningar

Internationella Företag

Med Multiple Plant-modulen är det möjligt att styra över flera olika anläggningar och platser från en central databas. Aptean EAM kan bli konfigurerad så att användare från enskilda anläggningar, avdelningar, eller till och med arbetsgrupper kan ha olika tillgång till specifik information och särskilda inställningar.

Aptean EAM-lösningen som är skapad för flera anläggningar möjliggör också stöd för olika juridiska enheter. Alla anläggningar tillhör en juridisk enhet som är definierad med en särskild valuta. Flera olika anläggningar inom samma juridiska enhet delar samma valuta, och är därmed tillåtna att utbyta data. Transaktioner mellan anläggningar med olika valutor är inte tillåtna.

Detta gör det möjligt för lokala anläggningar att lagra och analysera kostnader i deras egna valuta, samt att det förhindrar att data med olika valutor mixas mellan juridiska enheter.

Aptean EAM tillhandahåller ett rent och simpelt användargränssnitt för att förenkla användarens upplevelse och skapa en känsla av att hen arbetar i ett lokalt system. Systemet ger automatiskt tillgång till arbetsuppgifter inom särskilda ansvarsområden genom att använda platstjänster.

Flerspråkigt och olika tidszoner

Aptean EAM erbjuder flerspråkig datahantering av utvald data relaterad till namngivning av reservdelar, enheter etc., vilket innebär att enskilda anläggningar kan följa deras egna standards. I och med detta är det möjligt för individuella användare på enskilda anläggningar att arbeta med data på sitt modersmål, samtidigt som man inte förhindrar möjligheten att göra enkla och effektiva analyser över olika anläggningar.

Användandet av olika tidzoner (utefter de olika anläggningarna) är fördelaktigt då det ger konsekvent information angående skickade meddelanden, bokförda transaktioner, och genererade rapporter.

Inköpsorganisationer

Aptean EAM tillhandahåller en lösning för stora organisationer som använder en mängd olika inköpsorganisationer och anläggningar. Tack vare det är det möjligt att flexibelt fördela olika grupper av leverantörer till olika anläggningar för att möta specifika behov.

Detta får du med Aptean EAM

N

Undvik dyra avbrott

 
N

Öka effektiviteten i underhållsarbetet

 
N

Flexibilitet för att kunna möta behoven hos din organisation

 
N

Produktionsstabilitet

 
N

Snabb implementering

 
N

Minska underhållskostnader

 
N

Lätt tillgång till era produktions-KPIer

 
N

Optimera tillgångsprestationen

 
N

Ökad enhetlighet med regelverk

 
N

Säkerställ pålitlig data och dokumentation

 
N

Optimera upphandlingsprocessen