Aptean EAM API PRO Edition

Exakt planering och bättre resursutnyttjande

Den visuella planeringsfunktionen i Aptean EAM ger en tydlig bild av tillgänglig personal och visar en noggrann översikt över planeringen.

Online övervakning av arbetsorderframsteg

Optimera utnyttjandet av arbetskraften och förbättra servicenivån med den visuella planeringsfunktionen. Processen är helt visuell: med dra- och släppfunktionalitet kan du styra så att arbetsorder utförs i tid samtidigt som personalens tillgängliga tid används optimalt.

Det nya planeringsverktyget tar hänsyn till att det i de flesta fall är mer relevant att planera för grupper av människor först, snarare än för individer.

För att stödja detta arbetssätt har en ny grupp för arbetskrafter införts som kallas kapacitetsgrupp.

När arbetsbelastningen på kapacitetsgruppen är optimerad kan du fortsätta att planera för personer, helt enkelt genom att dra och släppa personer på arbetsorder.

Veckoplanen ger en snabb överblick över när och var underhållspersonalen kommer att arbeta under veckan. Denna vy visar en kombination av skift- och arbetstid, undantag och kapacitetsgrupp för varje person.

Den visuella planeringsfunktionen introducerar fler nya funktioner:

  • Det är nu möjligt att ta ansvar över arbetsorder när man planerar dem. Detta förhindrar att fler människor, av misstag, planerar samma arbetsorder samtidigt.
  • Checka in och ut på arbetsorder och få använd tid beräknad automatiskt.

Detta får du med Aptean EAM

N

Undvik dyra avbrott

 
N

Öka effektiviteten i underhållsprocessen

 
N

Flexibilitet för att kunna möta behoven hos din organisation

 
N

Produktionsstabilitet

 
N

Snabb implementering

 
N

Minska underhållskostnaderna

 
N

Snabb tillgång till era produktions-KPIer

 
N

Optimera tillgångsprestationen

 
N

Ökad enhetlighet med regelverk

 
N

Säkerställa pålitliga data och dokumentation

 
N

Optimera upphandlingsprocessen