Aptean OEE

Följ upp, visualisera, analysera och förbättra med Aptean OEE

Aptean OEE är ett produktionsuppföljningssystem med starkt fokus på förbättringar och optimering. Lösningen ger dig en helhetsbild av effektiviteten i din produktion, och tillhandahåller en solid plattform för ett effektivt förbättringsarbete!

De största fördelarna av att använda Aptean OEE

Ta full kontroll

Tillhandahåller produktions-information i realtid för samtliga nivåer i organisationen samtidigt som systemet levererar rapporter i rätt tid till valda mottagare. Effektiva analysverktyg ger full synlighet och kontroll över effektiviteten i tillverkningsprocessen.

Öka produktiviteten

Möjliggör löpande förbättringar vilket resulterar i ökad effektivitet och produktivitet genom att erbjuda tillgång till detaljerad produktionsdata, visualiseringsverktyg och kraftfulla verktyg för att ta fram beslutsunderlag.

Säkerställ leveranser

Underlättar din planering för exakt leverans och ger ett samlat förbättrat produktionsutfall och bättre leveransprecision genom att ge full kontroll över tillgänglighet, effektivitet och orderstatus.

Effektivisera uppföljningen

Minskar rapporteringstiden och frigör tid till värdeskapande förbättringsarbete genom automatisk datainsamling i kombination med effektiv manuell rapportering av orsakerna till driftstörningar.

Förbättra kvaliteten

Möjliggör analys av data från kvalitetsrelaterade avbrott på fabriks-, avdelnings-, maskin-, artikel- eller ordernivå. Det har en direkt inverkan på OEE eftersom anledningarna till kvalitetsproblem snabbt kan identifieras och åtgärdas.

Få alla fakta

Ger direkt tillgång till pålitlig informnation som behövs för att fatta väl grundade beslut om förbättringar, investeringar och förändringar i produktionsflödet.

Snabb avkastning på investering

Optimerar din investering och ger återbetalning på kort sikt tack vare en effektiv installationsprocess samt direkt återkoppling av produktionsstatus.

Gör er redo för Industri 4.0 – digitalisera

Hjälper dig att snabbt komma igång med Industri 4.0 genom att göra produktionsdata tillgängliga samt integrera informationen i din befintliga och framtida digitala tillverkningsmiljö.

Några viktiga egenskaper

Visualisera produktionen

Med Aptean OEE kan du se produktionsstatus i realtid. Antingen på stora skärmar i fabriken, vid arbetsstationer eller från mobila kunder. Ökat medvetande om hur produktionen går skapar engagemang hos medarbetare på alla nivåer. Kontinuerlig tillgång till realtidsinformation och punktligt distribuerade rapporter frigör resurser hos operatörer och produktionsledare för värdeskapande arbete.

Analyser och rapportering

Aptean OEE tillhandahåller effektiva och lättanvända verktyg för analyser av produktionsinformation. Med bara några få klick kan du granska information som täcker hela produktionen såväl som att se detaljerad information för en specifik avdelning, maskin, order eller artikel. Med en omfattande uppsättning standardrapporter och en flexibel rapportgenerator, distribuerar Aptean OEE lättillgänglig information för det dagliga beslutsfattandet såväl som för investeringar och verksamhetsutveckling.

 

 

Mobilitet

Aptean OEE ger dig hela fabriken i din hand via mobiltelefon eller surfplatta och du kan alltid ha full kontroll över produktionen. Oavsett var du befinner dig har du tillgång till produktionsstatus och kan rapportera in störningsorsaker så väl som utfört arbete. Prenumerera på notiser som meddelar dig störningar eller andra driftsituationer som är relevanta för dig.

Enkel att använda – effektiv uppföljning

Med Aptean OEE samlas data in automatiskt och operatörerna kan sedan enkelt registrera detaljer om orsakerna till driftstörningar. Det ger en hög andel dokumenterade störningar såväl som hög datakvalitet – ett villkor för att kunna fatta bra beslut. Genom att minska behovet av uppföljande rapportering kan operatörerna lägga mer av sin tid på förbättringsarbete.

Standardiserad lösning

Aptean OEE är ett standardiserat system för produktionsuppföljning som enkelt kan sättas upp för att passa alla tillverkande organisationer. Systemet är snabbt och kostnadseffektivt att installera vilket leder till  snabba resultat och kort återbetalningstid på gjorda investeringar.

Genom att använda AXXOS OEE från OPTIWARE kan vi nu tillhandahålla en komplett rapport vid varje morgonmöte. Detta tillåter 20 personer att granska större problem och fatta välinformerade beslut om var fokus ska ligga … på under 15 minuter
Jörgen Thunholm

Manufacturing Manager, Semper

AXXOS OEE från OPTIWARE försåg oss med mer information än den vi redan själva hade mätt. Detta hjälpte oss att fokusera ännu mer på förbättringar vilket resulterade i en ökad effektivitet och konkurrensförmåga.
Magnus Stangdell

Production Manager, Nordiq Habo AB, Sweden

Var med på Industri 4.0-tåget

Aptean tillhandahåller en kombinerad EAM- och OEE-lösning som är speciellt utvecklad för att hjälpa dig att optimera din produktion, och ge dig ett försprång in i Industri 4.0.

Konsultera en expert

Aptean OEE Modules

Client

Aptean OEE är en mjukvarulösning med ett starkt fokus på hantering av produktion och optimering. Aptean OEE Client inkluderar de fundamentala funktionaliteterna av ett system, inklusive support för datainsamling, rapporteringsverktyg, dataövervy, samt tillgång till detaljer, schemaläggning och hantering av ordrar. Lösningen passar alla produktionsindustrier och kan verka som en fristående lösning.

Visualize

Med Aptean OEE Visualize kan du se produktionsstatus i realtid. På stora skärmar i fabriken, vid arbetsstationer och i mobila enheter. Ökad medvetenhet om hur produktionen går ger ett starkt fokus på produktivitet och förbättringar på alla nivåer i organisationen.

Analyze

Aptean OEE Analyze är ett intuitivt verktyg för att snabbt och enkelt analysera  produktionsinformation. Med bara några få klick kan du granska information för hela produktionen såväl som att se mer detaljerad information för en specifik avdelning, maskin, order eller artikel. Du kan snabbt och enkelt skapa omfattande rapporter för att till exempel identifiera flaskhalsar i produktionen.

Mobile

Aptean OEE Mobile ger dig tillgång till några av de viktigaste funktionerna hos Aptean OEE i din smarttelefon eller surfplatta. Genom att kombinera feedback på produktionsstatus, detaljerad information om produktionsproblem och enkel rapportering av stopporsaker möjliggör Aptean OEE Mobile ett rörligt och modernt arbetssätt. Med Aptean OEE Mobile har du alltid en helhetsbild av produktionsstatus oavsett var du befinner dig. Dessutom kan dina operatörer arbeta med flera maskiner samtidigt och ändå kunna agera snabbt vid driftstörningar.

Andon

Aptean OEE Andon är ett effektivt verktyg som hjälper dig att agera i tid på avbrott och störningar i produktionen. Ledning, underhållspersonal, operatörer och andra funktioner, får information om störningar via TV-skärmar och arbetsstationer. Du kan även abbonera på pushnotiser inom specifika intresseområden som landar direkt i mobiltelefonen.

Operator Tasks

Aptean OEE Operator Task is the tool for efficient and systematic maintenance and quality control work. Skip the binder solutions and instruction books at the machines. With Aptean OEE Operator Task you can track upcoming maintenance with associated checklists directly in Aptean OEE and immediately report on performed work – all from the operator’s workstation or a mobile device.

Integrator

Aptean OEE Integrator är ett standardiserat verktyg för integration med andra affärs- och produktionssystem. Den smidiga integrationen möjliggör tidsbesparingar genom att eliminera dubbelinmating av data. Dessutom höjer integrationen datakvaliteten, vilket är avgörande för att kunna dra full nytta av de samverkande systemen.

Detta får du med Aptean OEE

N

Full kontroll

N

Acceptans för uppföljning

N

Snabb återbetalning

N

Effektivare uppföljning

N

Fakta för beslut

N

Säkra leveranser

N

Ökad medvetenhet

N

Ökad produktivitet

N

Ökad kvalitet

N

Bra stöd för övergången till Industri 4.0

Läs mer om OEE