Aptean OEE

Aptean OEE Analyze – Det kraftfulla verktyget för ert beslutsfattande

Aptean OEE Analyze är ett verktyg som ger en enkel och tydlig bild samt analys av den samlade produktionsdatan från Aptean OEE. Det är ett lättanvänt verktyg med många fördelar jämfört med konventionella rapporter.

Förenklar ert detektivarbete

 • Tydlig grafisk presentation av produktionsdata
 • Interaktiv analys av individuella maskiner eller hela fabriken
 • Snabb överblick och tillgång till detaljer på stora mängder data
 • Användarvänlig – väldigt enkelt att komma igång
 • Spara eller skriv ut specifika sökningar
 • Lätt export av data till Excel
 • Spara datavyer med hjälp av bokmärken

Verktygslådan för er analys

Aptean OEE Analyze har en intuitiv grafisk skärmdesign. Du kan enkelt sammanfatta information och djupdyka i det som är relevant genom att klicka på tabellerna eller graferna. Gå från företag-, grupp- eller fabriksnivå ner till individuella maskiner, produkter eller ordrar och tillbaka på nolltid.

Detta kraftfulla kit av analysverktyg är uppdelade i fokusområden för att underlätta för användaren. Följande exempel är frekvent använda av våra kunder när de vill stärka deras beslutsfattande.

OEE Översikt

Få grafisk representation och tabellpresentationer av OEE-värde, -tillgänglighet, -effektivitet och -kvalitet

 • Avdelning
 • Produktionsplats

Tillgänglighetsanalys

Direkt och enkel tillgång till värden för utnyttjande av

 • Enskilda maskiner
 • Grupper
 • Arbetslag
 • Skift

Avbrottsanalys

 • Identifiera olika typer av avbrott
 • Se enkelt var de stora problemen finns
 • Fokusera på en eller ett fåtal olika typer och undersök dem närmare
 • Isolera fel, maskiner, skift etc.
 • Få tillgång till anteckningar och föreslagna förbättringar
 • Se trender

Produkt- och orderanalys

 • Följ upp OEE-värdet på produkt- och ordernivå
 • Övergångsmatris är ett kraftfullt verktyg för planering

Kvalitetsanalys

 • Fokusera på kvalitetsförlust
 • Följ upp på kassering och kasseringstyper
 • Se kasseringskostnader
 • Djupdyk för att hitta alternativ som kan minska kostnader
 • Tillgång till föreslagna förbättringar relaterade till kassering

Hastighetsanalys

 • Producerad kvantitet över tid
 • Hastighet och operativ effektivitet
 • Planerad produktion jämfört med faktisk produktion över tid

Maskinrapport

 • Överblick av OEE
 • Avbrott per störningstyp
 • Tillgänglighets- och beställningsdata per:
  • Anläggning
  • Avdelning
  • Grupp
  • Maskin
  • Arbetslag
  • Skift

Förlustkostnadsanalys

 • Se kostnader för störningar per:
  • Typ av förlust
  • Orsak för avbrott
  • Maskin
  • Produktionsplats
  • Produkt

Underhållsanalys

 • För underhållsavdelningen
 • Fokusera på maskinrelaterade störningar
 • Se produktions-KPIer för underhåll:
  • MTBF
  • MTTR
  • MPABF

Aktuell information utan omvägar

 

Aptean OEE Analyze är snabb och väldigt enkel att använda. Arbeta intuitivt med er information.

Med Aptean OEE Analyze behöver du inte veta exakt vilka eller hur många frågor du har för att kunna börja analysera din information. Möjligheterna är oändliga, du kan lägga till filter för att bara visa information om nattskift, en särskild order, en fabriksavdelning, eller de avbrott som intresserar dig. Du kan också kombinera olika parametrar i sökningen genom att klicka direkt på graferna. Diagrammen är klickbara, så om du vill djupdyka i något så klickar du bara på en del av grafen som intresserar dig så kommer Aptean OEE Analyze omarbeta alla graferna för att visualisera din specifika sökning. Alla sökningar körs från datorminnet, vilket betyder att alla grafer och tabeller uppdateras snabbt i realtid.

Interaktiv analys

Vad som brukade kräva en mängd olika rapporter för att analysera kräver nu endast ett par musklick. Processen är simpel, du kan klicka dig igenom de olika graferna tills du har funnit det som intresserar dig. Använd Aptean OEE Analyze för att se trender – till exempel, om du ser att tillgängligheten på en maskin varierar mycket mellan morgon- och eftermiddagsskiftet under en månad, så kan du analysera detta för att hitta den underliggande orsaken. Det kan till exempel bero på att eftermiddagsskiften ofta har materialbrist, vilket i detta fall är ett avbrott som har hög förbättringsmöjlighet.

AXXOS OEE Analyze FAQ

Finns det några hårdvarukrav
Nej, AXXOS OEE Analyze är webbaserad och kräver ingen särskild hårdvara för att köra.
Stöds AXXOS OEE Analyze av smartphones och surfplattor?
Ja, vanliga smartphones och surfplattor stöds.
Är AXXOS OEE Analyze inkluderad i AXXOS OEE?
Nej, AXXOS OEE Analyze är ett alternativt verktyg och är inte inkluderad i AXXOS OEE.

Detta får du med Aptean OEE

N

Full kontroll

N

Acceptans för uppföljning

N

Snabb återbetalning

N

Effektivare uppföljning

N

Fakta för beslut

N

Säkra leveranser

N

Skapa medvetenhet

N

Ökad produktivitet

N

Ökad kvalitet

N

Gör dig redo för Industri 4.0 - Digitalisera