AXXOS OEE Andon – Låt maskinerna tala med dig!

AXXOS OEE Andon är ett effektivt verktyg för att skapa medvetenhet om störningar i produktionen och möjliggöra snabba åtgärder.

Ledning, underhållspersonal, operatörer och andra funktioner kan få push-meddelanden om problem i process- eller produktionsutrustning, inom sitt intresseområde, direkt till sin mobila enhet. Manuella Andon-larm visas också i AXXOS OEE Client och på skärmar via AXXOS OEE Visualize.

Kom igång med Andon nu

Dubbla värdet av investeringen!

För att stimulera fler av våra kunder att dra nytta av fördelarna med AXXOS OEE Andon och vara med i framkant av utvecklingen, erbjuder vi nu en möjlighet att dubbla värdet av investeringen. Vid köp av AXXOS OEE Andon för minst 10 maskiner får ni licenser för dubbla antalet maskiner.

Klicka nedan och skriv Andon i kommentarsfältet när du skickar formuläret eller ta kontakt med din OPTIWARE säljare för att diskutera vad erbjudandet betyder för dig.

Huvudegenskaper hos AXXOS OEE Andon

Manuella AXXOS OEE Andon-larm – Aktiverade av operatör

AXXOS OEE Andon inkluderar möjligheten för operatörer att manuellt aktivera Andon i AXXOS OEE Client för att kalla på hjälp. Aktiva manuella Andon-larm visas i AXXOS OEE Client och kan också visas i AXXOS OEE Mobile och AXXOS OEE Visualize. Push-meddelanden kan skickas med AXXOS OEE Mobile.

Automatiska AXXOS OEE Andon-larm – Aktiverade av produktionsutrustning

Andon-larm kan automatiskt aktiveras av produktionsutrustning för tre typer av händelser:

  • Långa stopp
  • Lång omställningstid
  • Låg hastighet

Push-meddelanden kan skickas med hjälp av AXXOS OEE Mobile.

Manuella AXXOS OEE Andon-larm – Aktiverade av operatör

Aktivera Andon alerts

Användaren kan manuellt aktivera Andon i AXXOS OEE genom att klicka på knappen i övre högra hörnet i ”Stopptidsvyn” för produktionsutrustningen. Det är möjligt att lägga till en anteckning om det behövs. Aktiva manuella Andon-larm visas som en triangel på fliken för maskinen i ”Stopptidsvyn”. Totalt antal aktiva manuella Andon-larm visas också i sidfoten i AXXOS OEE.

Manuella Andon Alerts i AXXOS OEE Mobile

Aktiva manuella Andon-larm visas i maskinlistan i AXXOS OEE Mobile, triangeln indikerar aktiva larm.

Användare av AXXOS OEE Mobile kan prenumerera på pushmeddelande när manuella Andon-larm aktiveras. Användaren ställer själv in i mobilenheten vilken produktionsutrustning som pushmeddelanden ska skickas för.

Det finns även stöd för pushmeddelanden till Smartwatch.

Manuella Andon alerts i AXXOS OEE Visualize

Aktiva manuella Andon-larm visas också i AXXOS OEE Visualize standardmallar. Därigenom uppmärksammas många medarbetare omedelbart om situationen och kan snabbt hjälpa till att lösa problemet.

I några mallar visas även anteckningar.

Automatiska AXXOS OEE Andon-larm – Aktiverade av produktionsutrustning

Vid användning av AXXOS OEE Andon kan produktionsutrustningen aktivera automatiska Andon-larm som skickas till mobila enheter och smart watches.

Notifikationer

Användare av AXXOS OEE Mobile kan prenumerera på push-meddelanden genom att sätta upp regler direkt i sin mobila enhet. Notifikationer för tre olika händelser kan skapas. Här visas ett exempel på en händelse när en stopptid är längre än vad som tillåts i regeln och ett push-meddelande skickas.

Driftstopp

Push-meddelande kommer att skickas om stoppets varaktighet är längre än den maximala tillåtna tiden som användaren anger i Notifikationsreglerna. Maskin(er) och Stopporsakstyp(er) som reglerna ska omfatta ställs också in av användaren. Användare kan skapa och hantera Notifikationsregler direkt i sina mobila enheter och lägga till inställningar för vilka maskiner och vilka tider under dagen som push-meddelanden ska skickas.

Omställning

Push-meddelande skickas när ett stopp kodat som Omställning är längre än måltälltiden plus en ytterligare tillåten maximal tid som användaren anger i Notifikationsreglerna. En lista över tidigare mottagna notifikationer är tillgänglig.

Produktionshastighet

Push-meddelande skickas när produktionsutrustning körs med en produktionshastighet som är lägre än den gräns som användaren anger i Notifikationsreglerna. En lista över tidigare mottagna notifikationer är tillgänglig och detaljer kan visas så här.

Detta får du med AXXOS OEE

N

Full kontroll

N

Acceptans för uppföljning

N

Snabb återbetalning

N

Effektivare uppföljning

N

Fakta för beslut

N

Säkra leveranser

N

Ökad medvetenhet

N

Ökad produktivitet

N

Ökad kvalitet

N

Bra stöd för övergången till Industri 4.0