AXXOS OEE Andon – Låt maskinerna tala med dig!

AXXOS OEE Andon är ett effektivt verktyg för att skapa medvetenhet om störningar i produktionen och möjliggöra snabba åtgärder.

Ledning, underhållspersonal, operatörer och andra funktioner kan få push-meddelanden om problem i process- eller produktionsutrustning, inom sitt intresseområde, direkt till sin mobila enhet. Manuella Andon-larm visas också i AXXOS OEE Client och på skärmar via AXXOS OEE Visualize.

Huvudegenskaper hos AXXOS OEE Andon

Manuella AXXOS OEE Andon-larm – Aktiverade av operatör

AXXOS OEE Andon inkluderar möjligheten för operatörer att manuellt aktivera Andon i AXXOS OEE Client för att kalla på hjälp. Aktiva manuella Andon-larm visas i AXXOS OEE Client och kan också visas i AXXOS OEE Mobile och AXXOS OEE Visualize. Push-meddelanden kan skickas med AXXOS OEE Mobile.

Automatiska AXXOS OEE Andon-larm – Aktiverade av produktionsutrustning

Andon-larm kan automatiskt aktiveras av produktionsutrustning för tre typer av händelser:

  • Långa stopp
  • Lång omställningstid
  • Låg hastighet

Push-meddelanden kan skickas med hjälp av AXXOS OEE Mobile.

Manuella AXXOS OEE Andon-larm – Aktiverade av operatör

Aktivera Andon alerts

Användaren kan manuellt aktivera Andon i AXXOS OEE genom att klicka på knappen i övre högra hörnet i ”Stopptidsvyn” för produktionsutrustningen. Det är möjligt att lägga till en anteckning om det behövs. Aktiva manuella Andon-larm visas som en triangel på fliken för maskinen i ”Stopptidsvyn”. Totalt antal aktiva manuella Andon-larm visas också i sidfoten i AXXOS OEE.

Manuella Andon Alerts i AXXOS OEE Mobile

Aktiva manuella Andon-larm visas i maskinlistan i AXXOS OEE Mobile, triangeln indikerar aktiva larm.
Användare av AXXOS OEE Mobile kan prenumerera på pushmeddelande när manuella Andon-larm aktiveras. Användaren ställer själv in i mobilenheten vilken produktionsutrustning som pushmeddelanden ska skickas för.
Det finns även stöd för pushmeddelanden till Smartwatch.

Manuella Andon alerts i AXXOS OEE Visualize

Aktiva manuella Andon-larm visas också i AXXOS OEE Visualize standardmallar. Därigenom uppmärksammas många medarbetare omedelbart om situationen och kan snabbt hjälpa till att lösa problemet.
I några mallar visas även anteckningar.

Automatiska AXXOS OEE Andon-larm – Aktiverade av produktionsutrustning

Vid användning av AXXOS OEE Andon kan produktionsutrustningen aktivera automatiska Andon-larm som skickas till mobila enheter och smart watches.

Notifikationer

Användare av AXXOS OEE Mobile kan prenumerera på push-meddelanden genom att sätta upp regler direkt i sin mobila enhet. Notifikationer för tre olika händelser kan skapas. Här visas ett exempel på en händelse när en stopptid är längre än vad som tillåts i regeln och ett push-meddelande skickas.

Driftstopp

Push-meddelande kommer att skickas om stoppets varaktighet är längre än den maximala tillåtna tiden som användaren anger i Notifikationsreglerna. Maskin(er) och Stopporsakstyp(er) som reglerna ska omfatta ställs också in av användaren. Användare kan skapa och hantera Notifikationsregler direkt i sina mobila enheter och lägga till inställningar för vilka maskiner och vilka tider under dagen som push-meddelanden ska skickas.

Omställning

Push-meddelande skickas när ett stopp kodat som Omställning är längre än måltälltiden plus en ytterligare tillåten maximal tid som användaren anger i Notifikationsreglerna. En lista över tidigare mottagna notifikationer är tillgänglig.

Produktionshastighet

Push-meddelande skickas när produktionsutrustning körs med en produktionshastighet som är lägre än den gräns som användaren anger i Notifikationsreglerna. En lista över tidigare mottagna notifikationer är tillgänglig och detaljer kan visas så här.

Detta får du med AXXOS OEE

N

Full kontroll

N

Acceptans för uppföljning

N

Snabb återbetalning

N

Effektivare uppföljning

N

Fakta för beslut

N

Säkra leveranser

N

Ökad medvetenhet

N

Ökad produktivitet

N

Ökad kvalitet

N

Bra stöd för övergången till Industri 4.0