Aptean OEE

Aptean OEE Operator Task

Operatörer har ofta ansvar över att utföra grundläggande underhåll, såsom oljekontroll och rengöring mm. Ett vanligt problem är att underhållet inte blir klart eller uppföljt när allt rapporteras i pappersform.

Med tillgång till att-göra-listor, delaktiviteter och beskrivningar direkt i mobila enheter eller i skärmvyn där operatören ser driftstopp har operatören inget behov för papperspärmar eller andra system. Kravlös och direkt rapportering av utfört arbete och inputs från kvalitetskontroller ger full kontroll över processen för underhållsarbetet samt säkerställer spårbarhet.

Inga mer papper vid maskinen

I industrin är det allt vanligare att maskinoperatörerna tar ansvar för service- och underhållsarbete som oljekontroller, rengöring och periodiskt byte av verktyg eller filter. De tar också ett stort ansvar i kvalitetskontrollprocessen. Med hjälp av Aptean OEE Operator Task är det enkelt att länka samman dessa uppgifter till kalendern och / eller till driftsförhållanden. Operatörerna kan fokusera på driften av en eller flera maskiner och samtidigt ha full kontroll över de uppgifter som ska utföras, utan att kontrollera listor och pappersdokumentation eller gå in i ett underhållssystem.

Aptean OEE Operator Task stödjer:

  • Planering av operatörsuppgifter för underhåll och kvalitetskontroller.
  • Länka samman operatörsuppgifter till kalendern och / eller driftsförhållanden såsom start för order, drifttid, skiftbyte, och produktändring.
  • Att-göra-listor direkt på skärmen vid operatörens arbetsstation samt i mobila enheter med Aptean OEE Mobile.
  • Tillgång till uppgiftsdokumentation och deluppgifter.
  • Rapportering av utförda uppgifter och registrering av mätta värden från kvalitetskontroller.
  • Uppföljning av utförda uppgifter.
  • Säkerställer att alla planerade operatörsuppgifter hanteras, och om inte att ett mail sänds ut.
  • För planerat arbete är det möjligt att bifoga instruktioner och bilder, samt specificera referensvärden för att jämföra med faktiska rapporterade värden.
  • Funktionen kan också användas för att rapportera  annat återkommande arbete i produktionen

Aptean OEE Operator Task FAQ

Är det några hårdvarukrav?

Nej, Aptean OEE Operator Task är webbaserat och det krävs därför ingen särskild hårdvara för att kunna köra applikationen.

Ersätter Aptean OEE Operator Maintenance det befintliga underhållssystemet?

Nej, Aptean OEE Operator Maintenance ersätter inte ett komplett underhållssystem. Denna funktion är för enklare och återkommande underhållsarbete på en maskin som normalt utförs av operatören. Arbete som för många företag idag organiseras med hjälp av pärmar, checklistor, och andra pappersdokument kan nu ersättas av Aptean OEE Operator Maintenance.

Personer som utför specialiserat underhåll kommer fortsättningsvis behöva ett komplett underhållssystem.

Ofta rapporterar operatörerna inte i underhållssystemet på grund av att det är lite för invecklat. Dessutom är det vanligt att man betalar för antalet användare när man köper ett underhållssystem, vilket betyder att kostnader kan bli höga om alla operatörer ska anmäla sig i underhållssystemet. Aptean OEE Operator underhållsmodul är gratis oavsett antal användare.

Är Aptean OEE Operator Task inkluderat i Aptean OEE?

Nej, Aptean OEE Operator Task är ett alternativ och är inte inkluderat i Aptean OEE.

Detta får du med Aptean OEE

N

Full kontroll

N

Acceptans för uppföljning

N

Snabb återbetalning

N

Effektivare uppföljning

N

Fakta för beslut

N

Säkra leveranser

N

Skapa medvetenhet

N

Ökad produktivitet

N

Ökad kvalitet

N

Gör er redo för Industri 4.0 – Digitalisera