Aptean OEE

Aptean OEE Visualize ger full controll över produktionen

Med Aptean OEE Visualize ser du produktionsstatus i realtid på tv-skärmar i fabriken. Systemet är webbaserat, så du kan också göra information tillgänglig via datorer och mobiltelefon.

Visualisera produktionen i realtid

Aptean OEE Visualize ger dig den översikt som du behöver av den aktuella statusen i fabriken. Maskinernas driftsstatus visas med hjälp av färger, siffror, symboler och bilder. Du själv väljer vilka nyckeltal som du vill använda, och får på det sättet ett system som är helt anpassat till dina specifika behov.

Du väljer bland ett antal tillgängliga nyckeltal som du vill visa, till exempel antal enheter, producerad mängd per timma, nuvarande tillgänglighet eller OEE-värden på anläggnings, avdelnings, maskin, order eller artikelnivå. All information presenteras grafiskt, och du kan välja vad du vill använda.

Visualize som två olika paket

Aptean OEE Visualize är tillgängligt med en uppsättning standardmallar som utvecklats för att ge bra lösningar för de flesta tillverkande företag. Aptean kan också erbjuda skräddarsydda visualiseringslösningar som är anpassade för din organisations specifika behov.

Aptean OEE Visualize Standard

Med Aptean OEE Visualize kan du visa produktionsinformation i realtid för en eller flera maskiner.

Aktuell status, hastighet, antal producerade enheter, senaste skift, order och stopporsaker är exempel på information som kan ses på både TV-skärmar och datorer. I Aptean OEE Standard ingår ett antal mallar med fokus på en enskild produktionsutrustning eller på en grupp maskiner. Mallarna är tillgängliga i ett mörkt tema och ett ljust tema.

Aptean OEE Visualize Customized

Aptean OEE Visualize Customized kan anpassas helt efter dina behov och visa exakt den information du vill ha.

Nuvarande status, hastighet och antal producerade enheter, senaste skift, order och stopp, är exempel på information som kan ses på både datorer och TV-skärmar. Aptean OEE Visualize Customized är utvecklat från grunden för att möta kundens specifika behov. Vi tar tillsammans fram en lösning med de nyckeltal och den grafiska layout som passar bäst för din verksamhet.

AXXOS Visualize Assembling

AXXOS Visualize Assembling shows images adapted for assembly stations.

In AXXOS Visualize Assembling you can display production information in real-time on one or more machines. Current status, speed, number of units produced, last shifts, orders and stop causes, etc. are examples of information that can be seen on both computer screens and TV monitors.

AXXOS Visualize Mobile

With AXXOS Visualize Mobile you can always keep an eye on your production status

AXXOS Visualize Mobile is a customized version for mobile phones that can be used anytime and anywhere on the world’s most popular mobile devices. AXXOS Visualize Standard, Enterprise or Assembling can be accessed through mobile phone browsers, however, these images are usually not adapted for mobile phones.

Aptean OEE Visualize FAQ

Aptean OEE Visualize ingår inte som standard i Aptean OEE Client

Aptean OEE Visualize är en option och ingår inte i Aptean OEE Client. Det finns dock en fabriksöversikt i Aptean OEE Client, som kan jämföras med Aptean OEE Visualize.

Kan vi se hur många bilder vi vill i Aptean OEE Visualize?

Ja, det finns ingen begränsning i licensen för hur många bilder eller skärmar som kan visas i Aptean OEE Visualize.

Vi vill ha en översikt och sedan detaljerd infomration för varje maskin, är det möjligt?
Ja, det är möjligt att få en översikt där du kan klicka på varje maskin och sedan få en detaljerad bild. Du kan också låta bilder automatiskt växla för att visa växlande översikt och detaljerad information.

"Anledningen till att vi valde AXXOS OEE var de goda visualiseringsmöjligheterna med information som uppdateras i realtid"

Torbjörn Johansson – process tekinker på Attends

Detta får du med Aptean OEE

N

Full kontroll

N

Acceptans för uppföljning

N

Snabb återbetalning

N

Effektivare uppföljning

N

Fakta för beslut

N

Säkra leveranser

N

Ökad medvetenhet

N

Ökad produktivitet

N

Ökad kvalitet

N

Bra stöd för övergången till Industri 4.0