VÅRT ERBJUDANDE

SE FÖRDELARNA MED KOMBINATIONEN AV axxos oee OCH api pro

OPTIWARE

Optimizing Industry

OPTIWARE har ett starkt fokus på produktivitetsförbättringar och optimal användning av tillverkningsresurser. Genom att tillhandahålla uppkoppling av produktions-utrustning och effektiva verktyg för en effektiv uppföljning tillsammans med den mest flexibla EAM (Enterprise Asset Management)-lösningen på marknaden idag, möjliggör vi övergången till Industri 4.0.

OPTIWARE har levererat produktions-uppföljningssystemet AXXOS OEE och EAM-systemet API PRO i mer än 25 år. Baserat på en bred erfarenhet och utveckling i nära samarbete med våra kunder har AXXOS OEE och API PRO ett starkt fokus på effektivitet, driftsäkerhet och produktivitet, med syftet att hjälpa kunder att få ut så mycket som möjligt av sina investeringar i produktionsutrustning.

Tillsammans möjliggör de två lösningarna förutseende underhåll baserat på äkta produktionsstatus, effektiva processer för felrapportering till arbetsorder, effektiva lösningar för operatörsunderhåll och mycket mer.

Industri 4.0 och IIoT

OPTIWARE har som mål att hjälpa våra kunder i utvecklingen till förbättrad driftsäkerhet, produktivitet och effektivitet. AXXOS OEE skapar ryggraden i IIoT, Industrial Internet of Things med en rättfram, kostnadseffektiv anslutning av maskiner till lokala och globala nätverk.  AXXOS OEE tillhandahåller även de verktyg som behövs för att tillgängliggöra produktionsdata där denna behövs för att möjliggöra en effektiv produktion och lyckade förbättringsprocesser. Realtidsdata kan visas på teveskärmar, rapporter kan delas snabbt och du kan interagera via mobila enheter var du än befinner dig.

API PRO och AXXOS OEE tillgängliggör anläggningsinformation och produktionsdata. Lösningarna integreras smidigt med andra affärssystem och minskar behovet av datainmatning i flera system. Genom att sammanföra korrekta produktions- och anläggningsdata i realtid med planering, utförande och ekonomi blir OPTIWAREs mjukvarulösningar en av hörnstenarna i din väg mot visionen av den smarta fabriken och Industri 4.0.