AXXOS OEE ACADEMY

Varför lyckas vissa företag bättre än andra med att uppnå effektivitet och lönsamhet i sin produktion?

Investeringar i effektiva maskiner och stödsystem är en förklaring, bra ledarskap är en annan som är starkt kopplad till en tredje – en medveten satsning på kompetensutveckling.

Kurserna

Det är medarbetarna i företaget som ser till att alla produktionsresurserna utnyttjas på bästa sätt, som med motivation och rätt kompetens kan driva ett ständigt pågående förbättringsarbete. AXXOS OEE erbjuder en palett av schemalagda öppna kurser som var för sig eller kombinerade erbjuder möjligheter till kompetensutveckling för effektiv produktion.
Kursprogrammet består av två huvudområden:

 • Produktionsuppföljning med fokus på kompetens inom användandet av AXXOS OEE
 • Produktionsutveckling som fokuserar på teori och praktik inom förbättringsarbete

Kurserna vänder sig till medarbetare på alla positioner inom organisationen från operatörer till företagsledning.

– Skapa förutsättningar för konkurrenskraftig produktion – investera i kompetensutveckling

AXXOS OEE Super User

Requirements: User of AXXOS OEE

Certifying System Administrator Training in AXXOS OEE and Operator Tasks.

Who is the target audience?

 • Production managers, technicians who work in AXXOS OEE, and personnel responsible for AXXOS OEE within the organization.

This course gives basic knowledge to effectively administer and manage AXXOS OEE.

We will provide educational information regarding; machine settings, bugs, measurement principles, and administration of downtime types. Additionally, we will show how to run complex reports, scheduling reports for different purposes, managing article records, orders, and operator maintenance, and other standard features of AXXOS OEE.

Purpose of the course

 • Understand the principles of OEE measurement
 • Be able to administer, use and manage all default features in AXXOS OEE
 • Run and schedule reports for an area of responsibility
 • Create and handle different basic operator maintenance schedules

Content

 • AXXOS OEE user functions
 • OEE Measurement
 • AXXOS OEE Administrator
 • AXXOS OEE Report
 • AXXOS OEE Operator Tasks

Course length: 1,5 days

AXXOS OEE Instructor

Requirements: Certified AXXOS OEE Super User

Certifying Instructor Training in AXXOS OEE for Internal Trainers. The course is aimed at AXXOS OEE managers who will conduct employee training courses for administrators and users of AXXOS OEE and serve as an internal AXXOS OEE expert. The course is primarily focused around different teaching moments and situations that demand expertise.

Who is the target audience?

 • Personnel responsible for implementing internal training of AXXOS OEE for administrators and users
 • Internal AXXOS OEE experts

Purpose of the course

 • Being able to conduct company-wide employee training courses for Administrator, Report and Operator unctions
 • Be able to plan simple new / reinstallation within the company / group
 • Be able to act as an internal AXXOS OEE expert

Content

 • AXXOS OEE Information Architecture and Technical Structure: Information Architecture, Signal Collection Principles, OEE Calculation Methods and Other KPIs / Measurement, Troubleshooting and Error Management of the AXXOS OEE System
 • Educational planning: Adaptation of education to different target groups / purposes
 • Educational implementation of: Administrator training, including operator tasks, Report training, Operator training with operator tasks
 • Follow-up of training / feedback
 • Participation in instructor networks and information on renewed certification

Course length: 2 days

BOOK ACADEMY TRAINING